nieuws

Gouden Piramide 2015 – Gebiedsontwikkeling

Architectuur

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor de Gouden Piramide. De jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening staat dit jaar in het teken van Gebiedsontwikkeling.

Gouden Piramide 2015 – Gebiedsontwikkeling

 

 

 

In 2015 is het thema gebiedsontwikkeling: ruimtelijke projecten die de schaal van het gebouwde object of een aangelegd terrein overstijgen. Vaak zijn ze gericht op een combinatie van functies: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, waterbeheer, monumentenzorg. Voorbeelden zijn nieuwe of vernieuwde woonwijken, bedrijventerreinen, multifunctionele groenprojecten, infrastructurele ingrepen en herinrichting van het landelijk gebied. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling groeit de laatste jaren een plan- en ontwikkelpraktijk waarin sprake is van nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve verdienmodellen. Het project moet in 2013 of 2014 zijn opgeleverd.  

Voor de Gouden Piramide komen in aanmerking: opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort.

De inschrijving voor de Gouden Piramide 2015 loopt van vrijdag 30 januari tot vrijdag 13 maart 17.00 uur.

n april en mei zijn de eerste jurydagen. Medio mei worden de minimaal drie maximaal vijf genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt. Op woensdag 3 en donderdag 4 juni vinden de jurybezoeken bij de genomineerden op locatie plaats. Tijdens de zomer worden de documentaires van avrotros gemonteerd, het boek geschreven en de trofee gesigneerd. In oktober en november worden bij Kunstuur de documentaires uitgezonden op npo2. Zaterdag 21 november 2015 reikt de minister de Gouden Piramide 2015 uit.

Meer informatie

Reageer op dit artikel