nieuws

Agendatip: De Maquette als Onderzoeksmiddel

Architectuur

‘De Maquette als Onderzoeksmiddel’ is de titel van een reeks workshops voor onder anderen studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). In deze workshops maken de studenten een maquette van een deel van Haarlem Oost. Werkplaats en maquette-atelier bevinden zich in een van de tentoonstellingszalen van het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Tot en met 10 april zijn de maquettes te zien in het ABC.

 

Het doel van de reeks workshops voor de eerstejaars studenten in de studierichting Spatial Design, onder leiding van docenten Arjan Karssen en Bernard Otte, is kennismaken met maquettebouw. Door middel van maquettes voor de nieuwe ruimtelijke opgaven in het gebied van Haarlem Oost, tussen station Haarlem/Spaarnwoude, de Amsterdamsevaart, de Amsterdamse poort en de Koepelgevangenis, wordt onderzocht of dit deel van de stad een potentieel binnenstedelijk ontwikkelingsgebied is. Vervolgens worden de maquettes daadwerkelijk gebruikt om te discussiëren met betrokkenen en geïnteresseerden en ruimtelijke opgaven en kansen in het gebied te onderzoeken.

In een andere tentoonstellingsruimte toont het ABC ter inspiratie een grote verscheidenheid aan maquettes. Gedurende de expositieperiode in maart zullen een of meerdere openbare demonstraties ‘maquette maken’ worden gegeven door Arjan Karssen en Bernard Otte. Op zaterdagmiddag 28 maart geven zij toelichtingen en uitleg over de maquettes, en wordt het publiek in het ABC uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van Haarlem Oost.

 Meer informatie over ‘De Maquette als Onderzoeksmiddel’ in het ABC te Haarlem.

Reageer op dit artikel