nieuws

Willem-Alexander opent De Resident

Architectuur

Koning Willem-Alexander heeft rijkskantorencomplex De Resident in Den Haag geopend. Het kantoorgebouw is de afgelopen tijd drastisch gemoderniseerd door architectenbureau cepezed (atrium en ontwerpcoördinatie), HofmanDujardin (interieur) en ingenieursbureau Antea (installaties, constructies en brandveiligheid).

De krimpende rijksoverheid kiest steeds vaker voor flexibele werk(plek)concepten. Conform de maatschappijbrede ontwikkelingen staan thema’s als ontmoeting en interactie daarbij ook steeds meer centraal. De modernisering van De Resident is onderdeel van deze afslanking en overgang naar nieuwe werkvormen.

Het complex staat juist naast station Den Haag Centraal en bestaat uit de gebouwen Helicon en Castalia, die respectievelijk veertien en twintig verdiepingen beslaan en met een totaaloppervlak van zo’n 55.000 vierkante meter nu huisvesting bieden aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De gebouwen zijn in de jaren negentig ontworpen door Soeters van Eldonk, waarmee voor de ingrepen nauw overleg heeft plaatsgevonden, en de Amerikaanse architect Michael Graves.

 

Nieuw entreegebouw

Het Parnassusplein, dat voorheen fungeerde als buitenruimte tussen Helicon (SZW) en Castalia (VWS), is door cepezed omgevormd tot gezamelijk semi-openbaar entreeatrium. Het verbindende bouwdeel is ruim zeventig meter lang, twintig meter hoog en is geconstrueerd uit grote staalportalen met daarop een glazen dak. De samengestelde portaalprofielen zijn uitgezet op een stramien van 3,60 meter, hebben een diepte van een meter en zijn in wit bekleed met stalen zetwerk en doekbespanning. Zij functioneren zo als neutrale coulissen die bij een zichtlijn overlangs een volledig zelfstandig bouwdeel constitueren, maar bij een zichtlijn overhoeks de ruimte laten aan de oorspronkelijke bouw.

 

De koppen van het atrium hebben transparante gevels waarvoor ter afsluiting in de avonduren vijf meter hoge taatsdeuren zijn geplaatst met daarop bewegwijzering en het logo van de Rijksoverheid. Het atrium bevat onder meer een publiek café, maar ook een groot ‘meubel’ van bijna veertig meter lang en vijf meter breed dat de verkeersstromen naar de twee ministeries alsmede de beveiligingszonering organiseert. Het meubel heeft een staalconstructie bekleed met composiet en bevat onder meer een glazen portiersloge en lift. Het dek is bekleed met hout en draagt een drietal grote bomen.

  

Interieur

De interne herinrichting is onder meer gericht op het mogelijk maken van verschillende manieren van werken. Op de onderste lagen zijn functies verwezenlijkt met een algemeen karakter, zoals ontmoetingsplekken, aanlandplekken, vergaderruimtes, een opleidingscentrum, een bibliotheek, een grand café en een restaurant. De verdiepingen zijn getransformeerd van cellenkantoren naar een open kantooromgeving met ruime werkvelden, met daarin concentratie-, overleg-, en vergaderplekken. Ook is elke verdieping voorzien van een eigen huiskamer.

 

Enlarging Dutch classics

Waar het atrium de vorm aanneemt van een zo neutraal mogelijke toevoeging, haakt het interieurontwerp aan bij de postmoderne aard van de bestaande gebouwen, waarin zowel Soeters van Eldonk als Michael Graves ruim hebben geciteerd uit de bouwhistorie, veelal ook van Nederlandse bodem. Geprikkeld door overeenkomsten tussen kenmerken van De Resident en bijvoorbeeld gebouwkarakteristieken als te zien op schilderijen uit de Gouden Eeuw of tekeningen door Berlage, is HofmanDujardin tot het concept ‘enlarging Dutch classics’ gekomen. Hiervoor heeft het een lange reeks schilderijen van zowel Oudhollandse als klassiekmoderne Hollandse meesters geselecteerd, deze enorm uitvergroot en op de plattegronden van de verschillende kantoorverdiepingen geprojecteerd.

 

  

In grote delen hiervan is de vloerafwerking vervolgens gebaseerd op deze projecties. Dit heeft geleid tot een schakering van sferen met wortels in het Nederlands cultuurgoed, zonder dat dit direct herkenbaar is. Bij de keuze van de schilderijen is rekening gehouden met het betreffende ministerie; voor SZW zijn thema’s meer gerelateerd aan bijvoorbeeld arbeid gebruikt, voor VWS onderwerpen meer gerelateerd aan welzijn als feest of een fruitstilleven.

 

 

Reageer op dit artikel