nieuws

Scope novembernummer de Architect

Architectuur

De rubriek Scope in het novembernummer van de Architect is volledig gewijd aan Dordrecht, een van de welvarendse Hollandse handelssteden aan het eind van de middeleeuwen. In de binnenstad herinneren de monumentale gotische en renaissancegevelwanden, de grote panden met hun kenmerkende baksteenvlechtwerk en de 18de eeuwse Lodewijkgevels nog aan dit rijke verleden van de stad. Maar op welke manier gaat deze rjike historie samen met de moderne ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in de stad?

Scope novembernummer de Architect

Door: Hendrik Jan Groeneweg

Ook in Dordrecht wordt stadsvernieuwing gepleegd en geeft hetzelfde beeld als elders in Nederland: goedkope sociale woningbouw in rode baksteen, platvol gevoegd, met betonpannen en veel trespa. Uitzondering was de in 1982 gereed gekomen bebouwing langs de Spuihaven, het project de Boogjes van Aldo van Eyck en Theo Bosch.

De nieuwbouw met de gebogen kappen is op een geraffineerde manier ingeweven in de bestaande buurt. In diezelfde periode komt de grote herwaardering voor de binnenstad op gang. Dit uit zich in vele restauraties, verbetering van de openbare ruimte en meer aansprekende architectuur met een eigentijdse beeldtaal op door sloop vrijgekomen plekken in de omgeving van de haven.

Dordrecht_haven_de_Architect_november_2015
Luchtfoto van Stadswerven met het drierivierenpunt, het Energiehuis, het Riedijkshavenproject van Bob van Reeth, Villa Augustus, het Schakelstation Noordendijk (links) en DordtYart (rechts). Foto Cees Schilthuizen

 Herman Hertzberger heeft een duidelijk modernistisch statement achtergelaten met het project Kijck over de Dijk uit 1999 dat tegenover het Energiehuis aan de Noordendijk verscheen (TenBrasWestinga transformeerde de oude elektriciteitscentrale, bestaande uit zes voormalige machine- en ketelhallen in verschillende bouwstijlen tot het Huis van de Podiumkunsten).

Een wit buurtje met dijkwoning die tevens waterkering zijn. Hier tekent water letterlijk de stad. Benedendijks zijn de woning gegroepeerd rondom een rustig hofje met hoge verblijfskwaliteit.

Toekomst

Stadswerven wordt de nieuwe uitbreidingswijk ten oosten van de binnenstad. Het huidige schiereiland tussen Merwede en Wantij, de Kop van de Staart, wordt binnen enkele jaren door middel van een langzaamverkeersbrug verbonden met de binnenstad. Rene van Zuuk won de prijsvraag met een iconisch brugontwerp, waarbij de beweging die de brugdelen maken wanneer de brug zich opent, bepalend was. Stadswerven wordt een wijk die, buitendijks gelegen, sterk is gericht op het water van de Merwede en het Wantij.

De Leefwerf_Bieschbosch_Dordrecht_novembernummer_de_Architect

Zicht op de Leefwerf De Biesbosch. Artist impression Groeneweg van der Meijden.

Onder de naam Leefwerf de Biesbosch komt een haven met woningen in hergberuikte binnenvaartschepen. De voormalige Biesboschhal is sinds enkele jaren in gebruik als DordtYart, een grote kunsthal waar internationale kunstenaars een zomer kunnen experimenten en in gesprek gaan met bezoekers.

Ook zelfbouw staat op de planning. De eerste plannen zullen daarvoor binnenkort in uitvoering komen. Ook waterkavels maken daarvan deel uit. Twee appartementengebouwen, van Groeneweg van der Meijde en en een van Lugten Malschaert architecten, gaan als boekensteunen de zelfbouwwoningen inkaderen.

 Villa Augustus_Dordrecht_Novembernummer_Scope_deArchitect
Er komt een een bijzonder paviljoen met de naam ‘Wachten op de rivier’ op de punt van de Stadswerven door het kunstenaarscollectief Observatorium. De oorspronkelijke nutsbedrijven hebben een nieuwe invulling gekregen. Inmiddels beroemd is hotel annex restaurant Villa Augustus in de voormalige watertoren en pompstation.

 Wachten op de rivier in Dordrecht door Observatorium

Wachten op de Rivier door kunstenaarscollectief Observatorium

Dit is een samenvatting van het Scope-artikel ‘Dordrecht’ uit het novembernummer van de Architect geschreven door Hendrik Jan Groeneweg.
Groeneweg is architect/directeur bij Groeneweg van der Meijden Architecten en tevens voorzitter van Stichting de stad, het architectuurcentrum van Dordrecht. 

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel