nieuws

Nooit meer wachten voor een brug

Architectuur

It-er Sjoerd van der Hoorn heeft een manier bedacht om te zorgen dat scheepvaart en wegverkeer elkaar vrijwel zonder wachten kunnen kruisen. Op de Cirkelbrug kunnen auto’s gewoon doorrijden terwijl ze om het schip worden gedraaid.

De Cirkelbrug stelt wegverkeer en scheepvaart in staat gelijktijdig dezelfde kruising te passeren. Dit houdt in dat wegverkeer nooit meer hoeft te stoppen voor schepen, en dat schepen niet meer afhankelijk zijn van vaste openingstijden.

Uitvaren

Het brugdek bestaat uit een cirkel met daarin een uitsparing. De opritten zijn vergelijkbaar met die bij een rotonde. Afhankelijk van waar de uitsparing zich bevindt, wordt het wegverkeer over de linker of rechter oprit geleid. Door de vormgeving maakt het brugdek op elk moment contact met de wegen aan beide zijde van het water. Wanneer de cirkel draait, draaien de daarop rijdende auto’s echter wel mee. Van der Hoorn: “Zolang voertuigen in beweging zijn, kunnen deze de cirkel tijdens het roteren op- en afrijden. Vergelijk het maar met de loop- en transportbanden op Schiphol. Mocht het verkeer op de brug helemaal tot stilstand komen door filevorming verderop, dan kan natuurlijk net zoals bij een traditionele brug het hele dek vrijgemaakt worden en het brugdek vrij ronddraaien zonder bang te hoeven zijn dat auto’s doormidden getrokken worden.”

De scheepvaart maakt gebruik van de uitsparing in de cirkelvormig brugdek om naar de andere zijde te komen. Een schip vaart naar het centrum van de uitsparing, waar het blijft liggen terwijl de cirkel draait. Het schip blijft met zijn steven in de vaarrichting liggen. De hoge delen steken uit de open cirkel omhoog. Wanneer de brug 180 graden is gedraaid, kan het schip door.

Draai

Door te variëren met de grootte van het brugdek en de uitsparing, kan de Cirkelbrug worden toegepast op allerlei soorten wegen, van wandel- en fietspaden, via autobruggen binnen de bebouwde kom en daarbuiten, tot en met de grootste snelwegen over rivieren en estuaria.

Er liggen nog geen concrete plannen om de Cirkelbrug ergens te plaatsen. Wel onderzoeken enkele belangstellenden of bruggen die al op de nominatie staan voor vernieuwing, wellicht te vervangen zijn door een Cirkelbrug. Dit is voornamelijk op locaties met een groot verkeersaanbod in watersportgebieden, waar vooral in de zomer lange files ontstaan op de weg en het water. Bruggen die onderdeel vormen van de Staande Mastroute is een mooie kandidaat, net als de Zeelandbrug, de Ketelbrug en de sluizen bij de Afsluitdijk.

 

 

Het principe is toepasbaar voor elk type weg, maar komt het best tot z’n recht op locaties waar wegverkeer nu langduring stil staat of waar pleziervaart nog afhankelijk is van vaste bedieningstijden. Het oppervlakte van het brugdek is ongeveer veertig procent groter dan dat van een vergelijkbare traditionele brug. Er is maar één technische installatie nodig om het brugdek over 180 graden en terug te kunnen laten draaien. Een optionele tweede technische installatie kan geplaatst worden aan de andere oever, om in het geval van storing de brug vanaf deze zijde in beweging te brengen.

Reageer op dit artikel