nieuws

Inschrijving International Velux Award 2016 gestart

Architectuur

De inschrijving voor de International VELUX Award 2016 voor architectuurstudenten is gestart. Studenten hebben tot 1 april 2016 de tijd om zich in te schrijven om deel te kunnen nemen. Met de prijs wil de VELUX Groep architectuurstudenten aanmoedigen en uitdagen om de rol van daglicht in architectuur te verkennen.

Centrale opgave is Light of Tomorrow. Hierin moet worden nagedacht over hoe zonlicht en daglicht gebruikt kunnen worden als de belangrijkste bronnen van energie en licht. En hoe ze gezondheid en welzijn van mensen die in gebouwen wonen en werken kunnen waarborgen. Een cruciale uitdaging is hoe bestaande gebouwen aangepast kunnen worden, met het strategisch gebruik van daglicht als belangrijkste drijfveer voor verandering.

Binnen Daylight in Architecture moeten projecten zich concentreren op één van de twee thema’s: Daylight in Buildings; projecten die toepasbare principes laten zien omtrent daglicht en zonlicht in gebouwen of Daylight Investigations; projecten die factoren onderzoeken als de fysieke eigenschappen van licht, nieuwe materialen of daglicht voor gezondheid en welzijn.

Regionale prijzen en hoofdprijzen

De Award is een competitie met open ideeën en wordt wereldwijd georganiseerd in twee rondes. In de eerste ronde worden regionale prijzen uitgereikt aan projecten uit West-Europa, Oost-Europa en het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië en Afrika. Tijdens de grote finale worden de hoofdprijzen uitgereikt aan de wereldwijde winnaars.

Alle prijzen worden uitgereikt in beiden categorieën: Daylight in Buildings en Daylight Investigations. De jury mag nu ook prijzen uitreiken aan de beste projecten die zijn gerealiseerd met VELUX producten, maar studenten zijn niet verplicht om met VELUX producten te werken.

De International VELUX Award wordt om het jaar gehouden en is onderdeel van de voortdurende inzet van de VELUX Groep om wereldwijd relaties op te bouwen en te onderhouden met experts op bouwkundig gebied (waaronder natuurlijk architecten), hun organisaties en opleidingsinstituten op het gebied van architectuur.

Verdere informatie over de inschrijving zijn te vinden op iva.velux.com. Volg ons op facebook.com/internationalveluxaward

 

Reageer op dit artikel