nieuws

de Architect oktober 2015 is uit

Architectuur

Een van de onderwerpen in het oktobernummer is het artikel over een groep pleitbezorgers, de Rats, van nieuwe stromingen in de Nederlandse architectuur. Deze hechte groep van met elkaar bevriende architecten uit Amsterdam en Rotterdam, achten een rationalistische benadering van het architectonische ontwerp maar evengoed van een professionele vakbeoefening niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar met het oog op opgaven die verscholen liggen in de naoorlogse stad.

de Architect oktober 2015 is uit

De groep wil in strikt architectonische termen bespreken wat in de huidige condities kan worden gedaan. Ze is op zoek naar een reëel alternatief dat de architectuur nu, op dit moment kan bieden. De continue wisselingen van personeel tussen deze bureaus, en daarmee van technieken, oplossingen en werkwijzen, produceren een collectief weten dat zich voortdurend vernieuwt

De Rats bepleiten een architectuur die zich niet beroept op de buitengewone ervaringen van de sterarchitect, maar samenvalt met de architectuur van het verleden. Alleen op dit laatste terrein kunnen alle personen die de stad gebruiken en voortbrengen, zich met elkaar verstaan.

 

Actie abonnement de Architect

 

 

Reageer op dit artikel