nieuws

Bouwen in aardbevingsgebied

Architectuur

Zeker wie nieuw gaat bouwen in een gebied met seismische bevingen, zoals in Groningen, heeft belang bij een ontwerp waarin de risico’s van scheuren en breken van bouwmaterialen zo klein mogelijk zijn.

Bouwen in aardbevingsgebied

Buiten Nederland is al meer ervaring opgedaan met de effecten van dit  natuurverschijnsel op de gebouwde omgeving. In Amerika bijvoorbeeld hanteert men de asce-toetsing van bestaande bebouwing, en fema-ontwerpregels voor nieuwbouw. Deze documenten worden gebruikt als basis voor de Nederlandse situatie, ook al verschillen de diepte en de heftigheid van de schokken. Van Japan kan bijvoorbeeld worden geleerd dat nog steeds met metselwerk kan worden gebouwd.

 

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel