nieuws

Taalkunstwerk voor de Verkenner

Architectuur

De gevels van woontoren De Verkenner, het nieuwe entreegebouw voor Kanaleneiland in Utrecht, worden voorzien van een kunstwerk. Ruim13.000 keramische tegels met dichtregels, ontworpen door beeldend kunstenaar Milou van Ham en dichter Tsead Bruinja en geproduceerd door Koninklijke Tichelaar Makkum geven het gebouw op deze manier een eigen identiteit.

Taalkunstwerk voor de Verkenner

Robert Winkel is sinds 2007 betrokken bij het ontwerpen van het entreegebouw aan het 5 Mei Plein in Utrecht. In 2012 kreeg Mei opdracht van Mitros om hier een woongebouw voor circa 100 woningen te ontwerpen. In het gebouw bevinden zich huurwoningen, woon-werkwoningen en maatschappelijk/zelfstandig wonen voor autistische jongeren.

De Verkenner Utrecht MEI Architecten 

De gevel van de Verkenner wordt bekleed met betonnen elementen waarin tegels zijn opgenomen.De tegels worden ‘at random’ in de gevel geplaatst. Daardoor is de manier waarop je de tegelregels zult lezen en onderling met elkaar zult verbinden anders dan bij een verhaal of lied waarvan de tekstvolgorde vaststaat. Voor dit kunstwerk staat elk van de tegelteksten op zichzelf. In het voorbijgaan zijn ze per stuk, los van de andere tegels, te lezen. Gezamenlijk vormen ze een variërend en spannend geheel.

Voor het schrijven van de zestien tegelregels schrijft Milou samen met dichter Tsead Bruinja. De losse compacte zinnen vormen een kort verhaal met een obstakel, een plot, personages, et cetera. Het verhaal is een improvisatie, met variaties zoals in de jazz. De tekst is ritmisch te lezen als een lied, met een couplet en refrein.

Tegelspreuken 

De teksten gaan in op de historie van Kanaleneiland; de functies van de woontoren; de rijke bevolkingssamenstelling van Kanaleneiland (meer dan 75 % is van allochtone herkomst); een historisch feit: de Romeinse weg die onder Kanaleneiland doorloopt (limes); of: vroeger heette Kanaleneiland Rozeneiland.

Reageer op dit artikel