nieuws

Opdracht Gelders Huis naar iDnova

Architectuur

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova (iDNova) het project Het Gelders Huis gegund. Zij kregen de opdracht voor het benutten van de cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de ombuiging naar de 21e eeuw.

Opdracht Gelders Huis naar iDnova

De interactie tussen de drie gebouwen in het ontwerp van iDNova: Sabelspoort, Huis der Provincie (HdP) en Nieuwbouw, vertelt het verhaal van de provinciale organisatie. Het plan vormt de verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel en het begrip ‘verbinden’ is leidend voor het gehele gebouwontwerp.

Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het HdP en worden verbindingen gemaakt tussen het HdP en de nieuwbouw. Ook wordt er een centraal vergadercentrum gerealiseerd. Een met een bijzonder vormgegeven atriumdak overkapt binnenhof functioneert straks als het logistieke punt en levendige hart van het gebouwcomplex. Deze overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten.

Gelderhuis

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate wordt beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het meebeweegt met organisatieveranderingen. Het project wordt in 2015 en 2016 gerealiseerd op de locatie van het huidige Huis der Provincie en de Sabelspoort en op het terrein ten oosten van het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem.   

Gelderhuis 

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

Gelderhuis  In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova)

Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:   VolkerWessels Integraal B.V. (integraal projectmanagement) Team V Architectuur B.V. (ontwerp) OTH architecten (Het Nieuwe Werken en interieurontwerp) DGMR (bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid) Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. (stedenbouw en landschap) Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek (installaties) Bartels Ingenieursbureau (constructie) Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. (bouw, beheer en onderhoud) Visser Smit Bouw B.V. (bouw, beheer en onderhoud) HOMIJ Technische Installaties B.V. (installaties) PCH Integrated Facility Management Services B.V. (facilitair) Architectenbureau Fritz (adviseur restauratie en onderhoud monument)  

Reageer op dit artikel