nieuws

Deel 2/4: Het Wat en Waarom van de Beroepservaringsperiode

Architectuur

Sinds begin dit jaar is de Beroepservaringsperiode in werking getreden. Naar aanleiding hiervan schreven Alijd van Doorn en Guus Enning een uitgebreid artikel over deze grote wijziging. Het artikel in het eindejaarsnummer van de Architect geeft een inzicht in het ontstaan van de Wet op de Architectentitel en de introductie van de BEP. Deze week publiceren we het stuk in vier delen, waarvan dit het tweede deel is.

Deel 2/4: Het Wat en Waarom van de Beroepservaringsperiode

Ontstaan van de Wet op de Architectentitel
De invoering van de Beroepservaringsregeling is een nieuw hoofdstuk in de lange en turbulente geschiedenis van de bescherming van de architectentitel. Hoewel de beroepsgroep zelf sinds het begin van de vorige eeuw onder aanvoering van de in 1908 opgerichte bna hiervoor pleit, duurt het tot 1987 voordat de Wet op de Architectentitel wordt ingevoerd. De politieke weerstand tegen de titelbescherming is volgens Dankelman in de eerste plaats te danken aan het feit dat de architect niet over een eigen domein beschikt dat losstaat van de rest van het bouwproces. Ontwerpen geschiedt  altijd in teamverband. Wat zwaarder telt, is dat de uitoefening van het beroep en de plaats ervan in het bouwproces in Nederland al zijn geregeld via het Bouwbesluit, de Welstand en het Bestemmingsplan.

In 1985 treedt echter de Europese richtlijn in werking, die het vrije werkverkeer van architecten binnen Europese landen reguleert. Het lukt dan de architectentitel alsnog beschermd te krijgen. Er is bewust gekozen voor de bescherming van de titel en niet van het beroep zelf, onder andere omdat de titelbescherming juridisch eenvoudiger te regelen is. Niemand wordt verboden om architectonische werkzaamheden te verrichten, alleen de beroepstitel is beschermd. Hiermee staat de architect op een lijstje van meer dan honderd wettelijk beschermde beroepstitels in Nederland. Naast bekende beroepen als arts en advocaat geldt deze regulering ook voor andere vrije beroepen zoals vuurwerkdeskundigen, tolken en spoormachinisten.

De Stichting Bureau Architectenregister wordt in 1989 opgericht als het uitvoerende orgaan van deze regeling. In het jaar waarin het register is opgericht, schrijven circa 5.000 architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten zich in. Inmiddels is het bestand uitgegroeid tot meer dan 14.000 personen, waarvan ruim 10.000 als bouwkundig architect.

Actie abonnement de Architect

Wat vind jij van de invoering van de BEP?

Reageer op dit artikel