nieuws

Diervriendelijke brug door NEXT Architects

Architectuur

Officieel heet ‘ie de Vlotwateringbrug maar de gemiddelde Westlander zal de brug eerder ‘vleermuisbrug’ noemen. Momenteel wordt er in Monster hard aan gewerkt om de brug, die geschikt is voor fietsers en voetgangers, af te krijgen in augustus. Het Amsterdamse Next Architects tekende voor het ontwerp. De totale kosten voor de brug bedragen 1,2 miljoen euro.

Diervriendelijke brug door NEXT Architects

Er is geen ander vergelijkbaar voorbeeld van een brug die specifiek voor de huisvesting van vleermuizen is ontworpen,” zegt vleermuizenexpert Herman Limpens van het Bureau van de Zoogdierenvereniging over het bouwwerk. Hij was betrokken bij het ontwerpproces.

De ‘vleermuisbrug’ is een onderdeel van de zogenoemde Poelzone*, een langgerekt gebied tussen de Westlandse kernen van ‘s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster.

 Vleermuisbrug NEXT Architects 

Vleermuissoorten

Het ontwerp slingert over de Vlotwatering en dient ook als entree van de Poelzone. Dit stuk Westland is een belangrijke vliegroute voor verschillende soorten vleermuizen.

Volgens Next Architects geeft ‘de massa van het beton een stabiel en aangenaam klimaat aan de verschillende vleermuisverblijven’.Volgens de ontwerpers is het ontwerp zo gemaakt dat er zo veel mogelijk soorten vleermuizen in de brug gaan verblijven waardoor een grote kolonie rond de brug ontstaat. 

 Vleermuisbrug_Vlotwaterbrug_Next Architects_Poelzone_Westland 

Om de diertjes te lokken heeft de brug  drie specifieke onderdelen.  In het brughoofd wordt een winterverblijf gemaakt, aan de onderkant van het brugdek en in de balustrade zijn zomerverblijven bedacht. De ruimten zijn volgens de ontwerpers geschikt als kraam- en paarverblijven.

(tekst: de Gelderlander). 

Vleermuisbrug_Vlotwaterbrug_Next Architects_Poelzone_Westland

*Poelzone

In de Poelzone, gelegen tussen de kernen Naaldwijk, Monster en ‘s-Gravenzande, wordt de komende jaren gewerkt aan een herontwikkeling van het gebied. Langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart wordt een nieuwe groene recreatieve verbinding aangelegd en worden natuurvriendelijke oevers en vispaai-plaatsen ingericht.

Tevens wordt vanaf de kust naar Midden-Delfland een nieuw regionaal fietspad aangelegd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de herstructurering van de glastuinbouw en realiseert ONW B.V., Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland, een aantal woningbouwlocaties. Het project Poelzone wordt in deelprojecten uitgevoerd in de periode vanaf 2011 tot en met 2015 en maakt deel uit van Greenport Westland.

Reageer op dit artikel