nieuws

Jaar van de Ruimte van start

Architectuur

Vandaag vindt in de Beurs van Berlage de aftrap van het Jaar van de Ruimte 2015 plaats. Het komende jaar staat in het teken van het motto: Wie Maakt Nederland. Daarbij wordt teruggeblikt op de Vinexopgaven van vijfentwintig jaar geleden en vooruitgeblikt op 2040. Op deze manier ontstaat een maatschappelijk en politiek debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland.

Jaar van de Ruimte van start

 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is er in Nederland een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening. In eerste instantie – en voornamelijk in de wederopbouwperiode – had de overheid het initiatief hiervoor in handen. Met het uitkomen van de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening aan het einde van de jaren tachtig, kwam dit initiatief echter steeds meer bij de marktpartijen te liggen.

Wie Maakt Nederland
Het begin van de crisis heeft een nieuwe verschuiving teweeg gebracht. De integrale ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is tot stilstand gekomen en in sommige gebieden is er zelfs sprake van krimp. Kleinschalige bottom-up projecten, geïnitieerd door de gebruikers, komen steeds meer op.

Vijfentwintig jaar geleden zagen de ruimtelijke ontwikkelaars 2015 als hun planningshorizon. Onder het motto ‘2015, daar wordt nu aan gewerkt’, streefden zij naar een goede vormgeving van Nederland, met mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Nu de meeste van deze projecten zijn gerealiseerd, staan we voor een nieuwe ruimtelijke vraag: ‘2040, hoe wordt daar nu aan gewerkt?’

 

Verkenning van de toekomst
Het komende jaar staan er veel bijeenkomsten op de agenda, waarin de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling centraal staat. Aan de hand van verschillende perspectieven wordt getracht de verschillende onzekere elementen van de toekomst te belichten. Er zijn op dit moment vijf perspectieven vastgesteld:
1. Nederland Productieland
2. Nederland Netwerkland
3. Nederland één grote stad?
4. Nederland Kringloopland
5. Nederland Groen-Blauw

Uiteindelijk wordt ernaar gestreefd om aan het einde van het Jaar van de Ruimte een breed gedragen manifest te ontwikkelen. Vandaag, tijdens de feestelijke aftrap, presenteert het Comité 2015 hiervoor een openingsbod. Gedurende het komende jaar werken zij dit, met de inbreng die voortkomt uit de openbare dialoog, uit tot een eindmanifest. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 15 december 2015, zal dit manifest uiteindelijk gepresenteerd worden.

Actie abonnement de Architect

Wat is volgens jou de ruimtelijke vraag van de toekomst? En hoe zal Nederland er in 2040 uitzien?

Reageer op dit artikel