nieuws

Martin Liebregts 1950-2014

Architectuur

Vorige week is Martin Liebregts overleden. Liebregts was een pionier en inspirator op het terrein van de woningbouw en vormde voor velen een voorbeeld en inspirator, met zijn grote passie voor de bestaande stad. Hij was een onvermoeibaar pleitbezorger van het verrichten van renovaties en transformaties, dwars tegen de trend waarbij niets zo eenvoudig is als het volledige vervangen van gebouwen of onderdelen daarvan.

“Ondanks de regels van het harde bestaan van alledag, zal er ruimte moeten komen voor dromen of het benoemen van vergezichten, die ertoe kunnen leiden dat er werkelijk nieuwe mogelijkheden worden ontdekt.”Dat schreef Martin Liebregts in blog eerder dit jaar. Afgelopen week werd bekend dat Liebregts na een kort ziekbed is overleden.

Martin Liebregts was meer dan dertig jaar betrokken bij de renovatie en het onderhoud van de gebouwvoorraad. Hij was dit als adviseur, onderzoeker, publicist en als architect. Daarnaast was hij als docent werkzaam op de Faculteit Bouwkunde van de TU/e en op de Academie van Bouwkunst te Rotterdam.

In 1978 richtte hij het het architecten- en adviesbureau BouwhulpGroep op, dat zich richt op het bouwen en wonen in de bestaande stad. Vanuit dit bureau realiseerde hij tientallen renovatieprojecten, variërend van vooroorlogse tuindorpen tot hoogbouwflats uit de jaren vijftig en zestig. In al zijn projecten was Liebregts voortdurend op zoek naar een evenwicht tussen de waarde van de bestaande voorraad, het nieuwe leven dat deze kreeg en de beeldkwaliteit ervan.

 

  

Marin Liebregts 1950-2014

Reageer op dit artikel