nieuws

Maarten Hajer hoofdcurator IABR 2016

Architectuur

Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Maarten Hajer, is benoemd tot hoofdcurator voor de zevende editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). IABR 2016 heeft als thema ‘The Next Economy’ en opent in mei 2016. Bij zijn benoeming zei Hajer er naar uit te zien “de beste wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars samen te brengen met politici, burgers en ondernemers om samen na te denken over waar we staan en waar we naar toe willen.”

Maarten Hajer hoofdcurator IABR 2016

Maarten Hajer is volgens de IABR gespecialiseerd in het verkennen van de relaties tussen bestuur en beleid, stedelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Hij is nu hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. In die hoedanigheid is hij een van de belangrijkste strategische adviseurs van het Kabinet over onderwerpen als ruimte, milieu en natuur, water en mobiliteit.

Arena voor verbeelding en discussie

“We hebben nieuwe ideeën en nieuwe visies nodig, een mondiaal netwerk voor stedenbouw”, zei Hajer bij zijn benoeming. “Steden en burgers hebben immers iets te kiezen. En een platform als de IABR is van vitaal belang omdat het een veilige ruimte is, een arena waar iedereen vrij is om te denken, te verbeelden, te discussiëren en het wel of niet met elkaar eens te zijn over welke stedelijke toekomst we willen.”

George Brugmans, algemeen directeur van de IABR, denkt dat Hajer de “internationale positie van de IABR als een incubator voor innovatie en als een mondiaal platform voor kennisuitwisseling over hoe betere steden te maken, zeker verder kan versterken.”

Relatie ontwerp economie

IABR 2016 heeft als thema The Next Economy en zal de relatie verkennen tussen ruimtelijk ontwerp en de (toekomstige ontwikkeling van de) economie. Als verreweg het grootste deel van de productie van welvaart in de stad plaatsvindt, wat betekent dat dan voor de ruimtelijke opgave? Hoe kunnen we samenleving en individu, productie en consumptie, grondstoffen en middelen, ruimtegebruik en territorium opnieuw op elkaar afstemmen en vanuit het ontwerp inspelen op de transities die de wereld ingrijpend zullen veranderen?

 

Reageer op dit artikel