nieuws

Hoogste prijs voor nieuw type hoogbouw

Architectuur

Arjan Scheer van ASAS Architectuur Stedenbouw met Karin Hedlund, Jonas Lundberg, Lukas Nordström en Pedram Seddighzadeh hebben samen me Urban Future Organization, CR-Design & Expeditet de hoogste prijs gewonnen in de Shenzhen Bay Super City prijsvraag. Zij kregen de onderscheiding voor ‘Cloud Citizens’, een toekomstvisie voor een groene, sterk verdichte, driedimensionale stad voor Shenzhen Bay, het gebied nabij Hong Kong.

Hoogste prijs voor nieuw type hoogbouw

Het Shenzhen Design Center, de uitschrijver van de prijs, vroeg om een visie voor een nieuw financieel district van 170 hectare met daarin een ontwerp voor een nieuw stadscentrum dat het beeldmerk moet vormen voor het gebied. In de toekomst zou dit moeten kunnen concurreren met iconische stadsdelen als La Defence in Parijs, Canary Wharf in Londen, ECB Frankfurt en het Presnensky district in Moskou.

Cloud Citizens_Park 

Cloud Citizens

‘Cloud Citizens’ is de samensmelting van twee belangrijke werelden: de vrijheid van kansen en van ondernemerschap gekoesterd in de traditionele Hutong levensstijl. Hierin ontmoeten mensen elkaar, maken plannen en doen ook zaken.

Het project stelt volgens de ontwerpers de traditionele manier van bouwen van grote steden ter discussie. “Het rekt de grenzen van personalisatie, infrastructuur en verdichting van de architectuur.” Ook zeggen de bedenkers dat het ontwerp “een ruimtelijk en programmatisch divers alternatief biedt voor de gangbare monocultuur in hoogbouw.” Het voorstel van ASAS Architectuur Stedenbouw bestaat uit een een verbonden structuur in een stad die zich 680 meter boven zeeniveau ontvouwt.

Het project, “dat doet denken aan Constant Nieuwenhuys’ New Babylon” zijn drie torens van 680, 580 en 480 meter hoogte, met openbare ruimtes als skylobbies, skyparks met diverse semi-publieke programma’s die bestaan uit recreatieve en culturele ruimten een een IT-cluster voor jonge start-ups. Elke openbare ruimte is verbonden met een park, dat functioneert als een groene long en de verbinding maakt tussen de drie dimensies van het hoofdgebouw. De door deze verbindingen ontstane ruimte heeft uitzicht over de Shenzhen Bay en stimuleert nieuwe manieren van werken, ontmoeten en leven in een gezonde, duurzame levensstijl.

Cloud Citizens_ASAP 

Duurzaamheid

Het ontwerp is een integraal onderdeel van het stedelijk ecosysteem, het hergebruikt regenwater, het produceert stroom uit zonne-energie, wind en algen, het slaat koolstof op en filtert fijnstof, het biedt een leefomgeving voor wilde planten en voorziet in voedselproductie op beschutte plaatsen in de constructie van de skyparks.

Reageer op dit artikel