nieuws

Duurzaam met een eigen gezicht

Architectuur

De uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel is een pilootproject in het kader van de DBFM-procedure voor het inhaalprogramma voor de scholenbouw in Vlaanderen. TEEMA architecten in samenwerking met Bureau Bouwtechniek zijn gevraagd een op alle fronten duurzaam gebouw te maken met een bijzonder laag energieverbruik en een grote belevingskwaliteit.

Duurzaam met een eigen gezicht

TEEMA verwierf het project in 2007 via een beperkte offertevraag onder supervisie van de Vlaamse Bouwmeester, als proefproject ter voorbereiding van het toen nog niet bestaande DBFM-programma. TEEMA Architecten en Bureau Bouwtechniek werkten aan de uitgeleefde paviljoenen door een uitbreiding van de bestaande werkplaatsen met werkplaatsklassen en labo’s. Een eigen ‘gezicht’ voor het gebouw was daarbij een must.

Op de vragenlijst stonden ook een sporthal, een nieuwe eetzaal, een open leercentrum, de verplaatsing van het onthaal en de directielokalen, en een nieuwe fietsenberging. De nieuwe centrale ontmoetingsruimte wordt het hart van de school en kan dienen als polyvalente ruimte die – net als de sporthal en het open voorplein met basketbalring – ook op wijkniveau kan worden ingezet.

Lees meer op Architectura.be

 

Reageer op dit artikel