nieuws

Droge voeten in de delta

Architectuur

Klimaatverandering vraagt om creatieve oplossingen voor een prettige, duurzame leefomgeving. Architecten en stedebouwers kunnen bijdragen in deze strijd tegen het water, door te zoeken naar de toegevoegde waarde van deze ingrepen voor de achterliggende stad. Tijdens Ecobouw 2014 gaan experts uit deze sector met elkaar in debat over de toekomst van deltasteden.

Droge voeten in de delta

Tekst: Marieke Giele

Tijdens de tweede sessie van Ecobouw met als hoofdthema ‘Droge voeten in de delta’ vertellen Piet Dircke, Chris Zevenbergen, Florian Boer en Hiltrud Pötz over hun creatieve oplossingen voor klimaatverandering. Vanuit een adviserende of ontwerpende positie werken zij aan vernieuwende ideeën om het water tegen te houden.

Deltasteden
De groei van steden is de laatste jaren immens door de bevolkingsgroei en trek naar de stad. Veel steden zijn aan de kust gelegen, waar zij goed bereikbaar zijn. Door de zeespiegelstijging en bodemdaling worden deze deltasteden echter bedreigd door het water, wat een bescherming tegen eventuele overstromingen van groot belang maakt.

Deze steden hebben zich in de strijd tegen het water met elkaar verbonden in verschillende netwerken. Dit geeft hen de mogelijkheid hun kennis over dit onderwerp met elkaar te delen en levert tegelijk een soort onderlinge competitie op om de meest veerkrachtige en duurzame stad te worden.

  

Ruimte voor de rivier
De watersnoodramp van 1953 leidde in Nederland tot een grote bewustwording over de gevaren van het water. Met het deltaprogramma werden verschillende maatregelen genomen om ons land beter te beschermen tegen dergelijke overstromingen. Tegenwoordig is dit verwerkt in het programma ‘Ruimte voor de rivier’.

Ook de grootste havenstad van Nederland, Rotterdam, is momenteel heftig op zoek naar de juiste manier om water de ruimte te geven. Het Benthemplein, in de volksmond Waterplein genoemd, van De Urbanisten is een bekend voorbeeld, waarbij dit gebeurt. Hier wordt hemelwater gebufferd tijdens grote piekbuien en de rest van het jaar functioneert het plein als goedgebruikte openbare ruimte waar beweging centraal staat.

 

Inpassen in het stedelijke landschap
“Het ontwerpen voor een klimaatbestendige stad vraagt niet alleen om het nemen van klimaatmaatregelen, maar ook om het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit”, aldus Florian Boer (De Urbanisten). Mensen waarderen immers de plekken waar zij aan het water kunnen komen erg goed. Dit betekent dat goed moet worden gekeken naar de sociaal-maatschappelijke toegevoegde waarde van de oplossingen.

Dit is waar de architecten en stedebouwers om de hoe komen kijken. Door samen te werken met beleidsmakers en ingenieurs, kunnen zij het water weer zichtbaar maken voor de bewoners van de deltasteden. Bij deze duurzame vorm van watermanagement dient een focus te liggen op het gebied achter de dijken. Als de verbinding kan worden gelegd tussen het water, de dijk en het land daarachter, ontstaat daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor de stad.

Reageer op dit artikel