nieuws

De bouwsector aan de bak

Architectuur

De vraag om een verduurzaming van de bouw is groot, maar het nemen van echte stappen is vaak een probleem. De rol die de architect kan spelen voor het verduurzamen van de bouwsector wordt tijdens Ecobouw in een reeks lezingen met aansluitend een debat uitgebreid besproken. Dit toont de verschillende perspectieven op dit debat.

De bouwsector aan de bak

 

Tekst: Marieke Giele

Tijdens deze eerste sessie van Ecobouw met als hoofdthema ‘De bouwsector aan de bak’ gaan Annemarie van Doorn, Bernd Hendriksen, Frits van Dongen, Ellis ten Dam en Chris Verstegen in op de vraag hoe de bouw zijn leven kan veranderen. Als vertegenwoordigers van verschillende partijen uit de bouwcyclus geven zij ieder hun eigen kijk op dit onderwerp. Hoewel zij allen een zelfde doel voor ogen houden, komt uit hun lezingen naar voren dat de ideeën over de weg ernaartoe verschillen.

 

Adaptief vermogen
Inspirerend is het verhaal van Frits van Dongen (Rijksbouwmeester) over de Nederlandse mentaliteit die, mits op de juiste manier ingezet, kan leiden tot een ruimtelijke duurzaamheid. Door oude gebouwen en terreinen naar de toekomst toe nieuwe waarde te geven, zijn deze voor nieuwe functies te gebruiken. “Deze panden zijn na 100 jaar hun functie nu verloren, over een eeuw zal deze transformatievraag dus opnieuw opkomen,” aldus de Rijksbouwmeester.

Architecten kunnen deze adaptieve vorm van stedebouw als uitgangspunt nemen voor de toekomst van de nieuwe bouwcultuur. Het platform ‘Nederland wordt anders’ biedt via verschillende wegen de mogelijkheid meer kennis op te doen over dit onderwerp met als doelstelling deze kennis over een aantal jaar aan de regering aan te bieden.

 

True value concept
Voor de realisatie van duurzame projecten is het essentieel dat de financiële middelen aanwezig zijn. Dit is nu vaak een probleem doordat duurzaamheid standaard het predicaat ‘duur’ opgelegd krijgt. “Architecten moeten daarom het gesprek aangaan met hun opdrachtgever en de maatschappelijke baten duidelijk zichtbaar maken,” geeft Bernd Hendriksen (KPMG) aan.

Het is niet eenvoudig duidelijk te maken welke maatschappelijke bijdrage een project levert. Tegenwoordig is het  aan de hand van databases echter steeds beter mogelijk daar getallen aan te koppelen. Alleen als een ondernemer deze kosten en baten op zowel economisch als maatschappelijk vlak goed tegen elkaar kan afwegen en blijkt dat de ‘true value’ hoger is dan de ‘profit’, zal duurzaamheid echt een aandeel krijgen in de bouwsector.

 

Samen doen
Alle sprekers zijn het tijdens deze sessie over één ding eens: alleen door samen te werken kan de bouwsector ook daadwerkelijk duurzame projecten realiseren. Echter toont deze ochtend dat de sprekers de neiging hebben naar elkaar te wijzen als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid. Een aantal partijen zien voor de overheid een leidende rol weggelegd, terwijl deze zich juist wil opstellen als een marktpartij.

Dat duurzaamheid voor de bouwsector nog een redelijk nieuw thema is, komt in het debat naar voren. Momenteel wordt er veel gesproken over dit thema, maar dit dient omgezet te worden in echte daden. Initiatieven die gestart zijn door individuen kunnen groter groeien als andere partijen uit hun comfort zone stappen en zich daarbij aansluiten. De crisis kan in dit geval aanleiding zijn voor echte veranderingen.

Reageer op dit artikel