nieuws

Arne Hendriks ambassadeur DDW 2014

Architectuur

Kunstenaar en tentoonstellingsmaker Arne Hendriks is benoemd tot ambassadeur van de 13e editie van Dutch Design Week in Eindhoven. Hendriks, die vorig jaar met ‘The Incredible Shrinking Man’ de Future Concepts Award in de wacht sleepte, zal meer doen dan alleen optreden als vertegenwoordiger van het evenement. Met een workshop als aftrap van het project ‘Fatberg’ geeft hij ook een inhoudelijke invulling aan zijn ambassadeurschap.

Arne Hendriks ambassadeur DDW 2014

De keuze voor Arne Hendriks beargumenteert de organisatie van de DDW uit “een toenemende, breed gedragen behoefte aan nieuwe denkrichtingen en nieuwe oplossingen voor allerlei maatschappelijke vraagstukken”. Hendriks zelf zegt in het persbericht: ‘Ik denk dat de uitnodiging kan worden begrepen als opnieuw een signaal dat we moeten ophouden in hokjes te denken. Juist in de ruimte tussen de verschillende disciplines liggen mogelijkheden voor vernieuwing.’

Vet en vasten

Hendriks wil zich niet beperken tot representatieve taken. Hij is inhoudelijk betrokken bij Age of Wonderland van Baltan Laboratories en Hivos, vult de Now Future-avond met VPRO en Daan Roosegaarde mee in, en organiseert met kunstenaar/onderzoeker Mike Thompson een workshop rondom het nieuwe project ‘Fatberg’ (na DDW te zien in MU). Hendriks: ‘We willen proberen een eiland van vet te laten groeien.’ Ter voorbereiding op zijn ambassadeurschap bij DDW, en ‘om mijn geest te scherpen’, zal Hendriks vasten.

Biografie

Arne Hendriks (1971) is actief als onafhankelijk tentoonstellingsmaker en kunstenaar. Hij doceert aan zowel de TU/e (Industrial Design) als de DAE, en is commissielid van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. In 2001 studeerde hij af aan de Universiteit van Amsterdam (Master of Arts and Culture). Met ‘The Incredible Shrinking Man’ werd hij in 2013 de eerste winnaar van de Future Concepts Award (nu Design Research Award). Daarvoor was Hendriks al nauw betrokken bij instituten als Waag Society en Platform21.

Hendriks is de tweede ambassadeur: in juli dit jaar maakte de organisatie bekend dat ontwerpduo Scholten & Baijings als ambassadeur optreedt.

Dutch Design Week, 18 – 26 oktober 2014, Eindhoven

Reageer op dit artikel