nieuws

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) geopend

Architectuur

In Amsterdam is het internationale instituut AMS, een samenwerking van de TU Delft, MIT en Wageningen UR, dat onderzoek doet naar grootstedelijke vraagstukken geopend. Samen met partners en bewoners van de stad zijn onderzoekers van de eerste drie projecten momenteel van start gegaan. Vanaf 2017 zullen de eerste masterstudenten hun opleiding aan het AMS beginnen.

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) geopend

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) werd in juni van dit jaar geïntroduceerd. Afgelopen vrijdag kreeg het instituut haar eigen plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), waar vanaf nu de eerste drie projecten daadwerkelijk van start zijn gegaan. Dit betekent dat het AMS nu daadwerkelijk van start is gegaan.

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
In april 2013 schreef de gemeente Amsterdam een prijsvraag uit waarin universiteiten van over de hele wereld de mogelijkheid kregen een voorstel te doen voor de invulling van een nieuw instituut: het AMS. De winnaars van deze prijsvraag werden in september van dat jaar bekend gemaakt en kregen de mogelijkheid dit initiatief ook daadwerkelijk op te zetten. Deze eer was weggelegd voor de TU Delft, het MIT en de Wageningen UR. Daarnaast zijn het TNO als kennisinstituut en de stad Boston als sociale partij betrokken bij dit nieuwe instituut.

AMS_Leeszaa
De toekomstige leeszaal

Gezamenlijk besloten deze partijen dat het AMS een invulling moet krijgen als internationaal instituut dat vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek gaat doen naar grootstedelijke kwesties en daarvoor oplossingen ontwikkelt en implementeert. Belangrijk criterium waar de projecten aan dienen te voldoen is dat er zowel partners van het instituut als inwoners van de stad bij betrokken zijn. Daarnaast moet het een nuttig onderzoek zijn voor de stad Amsterdam en zijn de projecten wereldwijd gezien innovatief.

Amsterdam als ‘living lab’
Doel is dat het instituut aan projecten met een grote impact voor de stad gaat werken, waarbij het AMS zich wil focussen op de disciplines water, energie, afval, eten en gegevensbeheer. Op deze manier kan het instituut bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de stad, die voor iedereen bereikbaar is.

Het onderzoek naar deze vraagstukken vindt plaats in Amsterdam, waarbij de stad als het ware dienst doet als ‘living lab’. De inwoners van de hoofdstad zullen worden betrokken bij de projecten als gebruikers, testers en co-creators van nieuwe producten en ideeën, welke de leefkwaliteit voor de bewoners moeten verbeteren. Dit betekent dat de initiatieven moeten leiden tot minder schade, minder files en minder milieuvervuiling.

De eerste drie projecten die nu van start zijn gegaan, zijn gefocust op de bescherming tegen plotselinge wateroverlast, het duurzaam omgaan met de ‘stadsstofwisseling’ en het reguleren van de mobiliteit in de stad. Het beantwoorden van de vragen die bij deze projecten aan bod komen, gebeurd door verschillende disciplines met elkaar te laten samenwerken. Dit levert een integraal onderzoek op, waarmee zowel gemeenten, bedrijven als bewoners uiteindelijk aan de slag kunnen.

Reageer op dit artikel