nieuws

“Decentralisatie landschapsbeheer ramp”

Architectuur

De overdracht van taken op het gebied van landschapsbeheer van de provincie Groningen naar gemeenten is funest voor onder meer monumenten en voormalige dijken. Zo reageert de Erfgoedvereniging Heemschut Groningen op het provinciale Keuzedocument Omgevingsvisie. Daarin wordt voorgesteld taken op het gebied van landschapsbeleid over te dragen aan gemeenten.

“Decentralisatie landschapsbeheer ramp”

De erfgoedvereniging Heemschut vreest dat de problemen die hierdoor zullen ontstaan, leiden tot grote schade aan onder meer historische gebouwen en hun omgeving.

Vragen om problemen

Soms zullen karakteristieke landschapselementen zelfs geheel verdwijnen omdat bij veel gemeenten expertise op dit gebied ontbreekt, vreest Heemschut. “Daarnaast krijgen de gemeenten al veel extra taken toebedeeld van rijkswege. Hier nog extra taken vanuit de provincie aan toevoegen is vragen om problemen”, zo laat de organisatie weten.

Daarom roept Heemschut de provincie op van de voornemens af te zien. In het provinciale Keuzedocument Omgevingsvisie is het nieuwe beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, water, verkeer en milieu voor de komende jaren op hoofdlijnen geformuleerd. Het document vormt het fundament voor de Omgevingsvisie die volgend jaar verschijnt.

Bron: Cobouw

 

Reageer op dit artikel