nieuws

Brede School Het DOK in Oegstgeest

Architectuur

In Nieuw Rhijngeest, een omvangrijke uitbreidingswijk ten westen van Oegstgeest, is onlangs de nieuwe brede school Het Dok opgeleverd. Architectenbureau Paul de Ruiter ontwierp een energie-zuinige school waarin drie belangrijke thema’s tot uitdrukking komen: frisse lucht, veel daglicht en een natuurlijke materialisering. De school heeft daarnaast een bijzondere plek gekregen midden in de groene omgeving.

Brede School Het DOK in Oegstgeest

Het Dok van Architectenbureau Paul de Ruiter is een brede school en omvat een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal, expositieruimte en een multifunctionele ruimte. Het gebouw functioneert naast de functie van onderwijsgebouw vooral ook als ontmoetingsplek voor de buurt.

Het gebouw ligt in een nieuw aan te leggen groene omgeving. Om dit te versterken zijn de gevels bekleed met glazen panelen in drie verschillende groentinten. Hierin worden in de toekomst de omringende bomen gereflecteerd. De plint van het gebouw is van hout, als directe verwijzing naar het groen waardoor het gebouw zich nog meer schikt naar de omgeving.

In het gebouw wordt het omliggende groen voelbaar door de plaatsing van het programma. Zo is er zoveel mogelijk op de begane grond geplaatst en zijn de meer gesloten functies, zoals de sportzaal, op de verdieping gesitueerd.

DOK door Paul de Ruiter Impressie van de straat. Beeld: Architectenbureau Paul de Ruiter

Er is in het ontwerp rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de gebruikers, varierend van de (school)kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar tot de oudere buurtbewoners op tijden dat er buurtgerelateerde activiteiten plaatsvinden in het gebouw. Het speeldak op de verdieping is bestemd voor de kinderen van de bovenbouw. Het staat met een trap in verbinding met de groene binnenplaats op maaiveld. Dit stukje omsloten groene speelplaats vormt het hart van het gebouw en fungeert als gemeenschappelijke buitenruimte voor de kinderen van de onderbouw en de 0 tot 4 jarigen van de kinderdagopvang: het biedt hen een veilige en geborgen speelplek.

DOK door Paul de Ruiter _ Integratie van constructie en installatie Integratie van constructie en installaties voor een energiezuinig klimaatconcept zorgt. Beeld: Arup

Energiezuinig klimaatconcept

Samen met Arup heeft Paul de Ruiter een klimaatconcept uitgewerkt dat (energiezuinig) het gebouw overal van verse lucht voorziet. Natuurlijke ventilatie via de gevel voert verse lucht aan en stroomt door het gebouw via akoestische roosters naar een centraal trappenhuis, waar het wordt afgevoerd. Er zijn geen ventilatiekanalen nodig, hetgeen energie en materiaal bespaart. De lucht wordt toegevoerd via winddruk geregelde ventilatieroosters. De constructie in het gebouw wordt uitgevoerd in hout, hierdoor krijgt het gebouw ook binnen een natuurlijke uitstraling. Daarbij kan door de  integratie van constructie en installaties veel vrije hoogte worden gewonnen.

DOK door Architectenbureau Paul de Ruiter Impressie: Architectenbureau Paul de Ruiter

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel