nieuws

Agendatip: lezing Kenneth Frampton over de actuele waarde van het structuralisme in de architectuur

Architectuur

Architect en historicus Kenneth Frampton geeft op zaterdag 20 september een lezing over de actuele waarde van het structuralisme in de architectuur. De lezing is onderdeel is van de openingsmanifestatie van de tentoonstelling Structuralisme bij Het Nieuwe Instituut. Deze tentoonstelling is van 20 september tot en met 11 januari 2015 te zien.

Kenneth Frampton, geboren in 1930 en opgeleid aan de Architectural Association School of Architecture in Londen is verbonden aan Columbia University in New York. Hij schreef diverse sleutelwerken waarin hij de architectuurgeschiedenis duidt en laat zien hoe verschillende tijdsperiodes elkaar beïnvloeden. Zijn bekendste werk is Modern Architecture: A Critical History (1980) waarvan in 2007 de vierde geactualiseerde editie verscheen.

Frampton heeft altijd bijzondere aandacht gehad voor het structuralisme dat hij opvatte als een typisch Nederlands fenomeen. In zijn lezing zal Frampton ingaan op de betekenis van het Nederlands structuralisme tegen de achtergrond van de twintigste eeuw en in relatie tot de vraagstukken van de hedendaagse stedelijke samenleving. Hoe wordt nu tegen de vroegere idealen en ontwerpen aangekeken en welke lessen kunnen daaruit voor de toekomst worden getrokken?

De lezing is gratis. Aanmelden kan hier

Kenneth Frampton. Foto: Manuel Castells/Universidad de Navarra 

Tentoonstelling

Met de dubbeltentoonstelling Structuralisme: 1) Ruimte Maken, Ruimte Laten (curator Herman Hertzberger), 2) Een installatie in vier bedrijven(curator Dirk van den Heuvel, meerjarig onderzoek Jaap Bakema Study Centre) vestigt Het Nieuwe Instituut de aandacht op het Nederlandse Structuralisme.

Deze stroming in de architectuur kwam eind jaren 50, begin jaren 60 op als reactie tegen de technocratische planning waarmee de naoorlogse wederopbouw van het land ter hand werd genomen. Wegbereiders van het structuralisme verlangden naar een nieuw soort sociale ruimte die open stond voor ontmoeting en experiment. Voorbij het functionalisme en de consumptiecultuur zou deze architectuur een nieuwe vorm van samenleven mogelijk maken en ruimte bieden voor de zelfverwerkelijking van de gebruiker.

 

Reageer op dit artikel