nieuws

Nieuwe woonmodellen in de stad

Architectuur

Vanwege de korte lijnen, het culturele aanbod, de levendigheid en de stedelijkheid willen steeds meer gezinnen in de stad wonen.

Nieuwe woonmodellen in de stad

 

 

 

 

 

Om de stad tot aantrekkelijke woonplaats te maken, zijn nieuwe modellen  nodig. Het Berlijnse model van ‘Baugruppen’, waarin architecten de leiding hebben en participatie door gebruikers leidend is, biedt een belangrijk potentieel voor duurzame oplossingen. We nodigden de Berlijnse criticus Claus Käpplinger uit exclusief voor de Architect een serie artikelen te schrijven over dit fenomeen dat ook voor Nederland een wenkend perspectief vormt.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel