nieuws

IBA Open Oproep Parkstad

Architectuur

Voor de promotie van Parkstad wordt een IBA (Internationale Bau Ausstellung) georganiseerd. Curator Jo Coenen roept iedereen die Parkstad een warm hart toedraagt, kleine of grote projectvoorstellen of projectideeën in te zenden. De voorstellen moeten 1 november binnen zijn.

IBA Open Oproep Parkstad

 

 

Tot 2020 functioneert IBA Parkstad als laboratorium: een motor voor vernieuwende bouwprojecten, bijzondere tentoonstellingen en innovatieve plannen. Hiermee wil de organisatie een impuls geven aan economie, ruimte én samenleving. De kern van de IBA bestaat uit een reeks spraakmakende en hoogwaardige projecten die Parkstad transformeren en vernieuwen. De allerbeste projecten worden in 2020 tijdens een slotmanifestatie tentoongesteld.

Projectvoorstellen of -ideeën kunnen tot 1 november 2014 op www.ibaparkstad.nl worden ingediend. Een dient tenminste aan een van de IBA-thema’s te voldoen: FlexibeleStad, RecycleStad en EnergieStad.

Jo Coenen
Curator Jo Coenen

Quality-team

Na 1 november bereidt het IBA Buro en het nog te installeren Quality-team (Q-team) van onafhankelijke deskundigen de eerste selectie voor. Geselecteerde projecten gaan een traject in op weg naar de status van IBA-kandidaat, project en krijgt uiteindelijk het IBA label. De eerste lichting IBA-kandidaten wordt in het eerste kwartaal van 2015 gepresenteerd.

IBA

IBA’s komen oorspronkelijk uit Duitsland waar het heeft bewezen een economische, sociale en culturele impuls te kunnen geven aan regio’s met een transformatie opgave. Het gaat daarbij vaak om fysieke veranderingen in een gebied zoals bijzondere gebouwen, herinrichting van wijken of nieuwe landschappen, zoals bij Emscher Park of korter geleden in Hamburg. De IBA Parkstad is de eerste volwaardige IBA buiten Duitsland.

Reageer op dit artikel