nieuws

ARC14 gebied?

Architectuur

De jury an de ARC14 Oeuvre Award is bekend. Twee van de drie juryleden én de secretaris van gebiedsdenkers. Interessant om je af te vragen wat dat doet met het debat.

Henk Ovink, Rients Dijkstra, Aart Oxenaar en Harm Tilman. Dat zijn de mannen die de Oeuvreprijs dit jaar gaan uitreiken. De ARC14 Oeuvre wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die een blijvende en vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de gebouwde omgeving. Voor de prijs komen naast architecten, interieurarchitecten en designers ook wetenschappers en opdrachtgevers in aanmerking.

Henk Ovink (voorzitter)

Henk Ovink is door de Nederlandse regering uitgeleend aan de US Presidential Hurricane Sandy Rebuilding Task Force. Dit gaat over de waterhuishouding in New York en New Jersey. Hij leidt hier de lange termijn en innovatie wederopbouw. Ovink was eerder waarnemend directeur-generaal Ruimte en Water en directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij was co-curator voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam in 2012 en hij initieerde de verbindende leerstoel ‘Ontwerp en Politiek’ aan de TU Delft.

Rients Dijkstra

 

Rients Dijkstra is sinds 2012 Rijksadviseur voor stad en infrastructuur in Nederland. Hij is als supervisor betrokken bij de ontwikkeling van de stationsgebieden van Rotterdam en Leiden. Zijn bureau Maxwan voor architectuur, stedebouw, openbare ruimte en landschap is bekend door constante vernieuwing in plannen voor tal van steden in binnen- en buitenland (waaronder Leiden, London, Moskou en Antwerpen). Dijkstra studeerde architectuur en stedebouw aan de TU Delft.

Aart Oxenaar

 

Aart Oxenaar studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als publicist en tentoonstellingsmaker voor het NAi in Rotterdam en was in 1995 oprichtend coördinator van het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg. Sinds 1998 is hij directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Daarnaast was hij voorzitter van de Commissies voor Welstand en Monumenten Amsterdam en Haarlem en lid kwaliteitsteam IJburg. Naast zijn architectuurhistorisch werk publiceert hij over hedendaagse architectuur in Nederland.

Harm Tilman (secretaris)

Harm Tilman is sinds 2002 hoofdredacteur van de Architect. Daarvoor was hij ondermeer werkzaam als staflid van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Tilman studeerde in 1984 af aan de TU Delft, was na zijn studie gedurende geruime tijd werkzaam als stedebouwkundig ontwerper en onderzoeker en heeft lezingen en projecten gegeven op uiteenlopende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. Hij is auteur van tal van publicaties op het gebied van moderne architectuur en ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel