nieuws

‘Als stromen verweven: op naar de adaptieve stad’ wint BNA-prijsvraag

Architectuur

‘Als stromen verweven: op naar de adaptieve stad’ van Guido Zeck, Peter Twisk en Ingrid Ackermans is de winnaar van de ideeënprijsvraag ‘De stad als ecosysteem: ontwerpen met stromen’. Onderwerp was het benaderen van de stad als ‘metabolisme’, als systeem van verschillende stromen die de stad in, maar ook uitgaan. Hoe kan een moeilijke plek in de stad – zoals de Blaak – opgewaardeerd worden door de verschillende stromen anders te organiseren of slim te verweven?

‘Als stromen verweven: op naar de adaptieve stad’ wint BNA-prijsvraag

Volgens Guido Zeck, Peter Twisk en Ingrid Ackermans is de stad een door en voor mensen gemaakte biotoop, een complex geheel waarin tal van stromen en processen elkaar beïnvloeden. Hun ideaalbeeld bestaat uit een straat waarin een brede zone is vrijgemaakt voor natuurontwikkeling. De ruggengraat hiervan wordt gevormd door een gevarieerd bomenbestand van loof- en naaldbomen die zorgen voor een beleving van de seizoenen. Organismen zoals paddenstoelen, kleine vogels en andere dieren houden de natuurstromen ‘levend’ en worden gevoed vanuit de regionale ecologische structuur. In de stadstraten parallel aan deze groene ‘Blaak’ concentreren zich stromen van uiteenlopende groepen mensen. De ruimten binnen de bouwblokken zijn of worden geopend naar de stadsstraten en naar de groene Blaak. De hoven en pleinen hebben een microklimaat en worden benut als verblijfs- en ontmoetingsruimte. Aaibaar groen, zoals vlindertuinen en fruitbomen vormen het decor voor dit stedelijk gebruik.

BNA_Onderzoek_prijsvraag 

Juryrapport

Uit het juryrapport ‘De winnaar van de ideeënprijsvraag IABR 2014 De stad als ecosysteem; ontwerpen met stromen Locatie Blaak – Westblaak is zowel in woord als in beeld overtuigend en inspirerend. De winnende inzending maakt een duidelijke en passende keuze ten aanzien van het ontwerpen met stromen. De analyse van de problematiek van de plek is helder en de gekozen strategie en oplossingsrichtingen zijn specifiek voor het schaalniveau en de problematiek van de Blaak – Westblaak. Het idee is systematisch en innovatief uitgewerkt, met als resultaat een begrijpelijk, concreet en zeer menselijk plan dat aanspreekt door haar leefbaarheid, verbetering van interactiemogelijkheden en sterke ruimtelijke kwaliteit. Het winnende plan laat zien dat duurzaamheid niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn.’

Reageer op dit artikel