nieuws

Agendatip: Double Day on Dwelling in Delft

Architectuur

Delft Architectural Studies on Housing (DASH) houdt op 24 en 25 juni een tweedaagse conferentie over veranderende leefomstandigheden, terugkerende huisvestingsthema’s en onderzoek naar de koppeling tussen ontwerpen van betaalbare woningen en onderwijs. Op deze Double Day on Dwelling wordt ook het tijdschrift DASH Studentenhuisvesting gepresenteerd.

24 juni – Bouwkundig onderzoek naar huisvesting

Hoewel  leefomstandigheden door de tijd heen veranderen, keren bepaalde thema’s en onderwerpen met betrekking tot huisvesting steeds terug. Wat kunnen we leren van onderzoek naar oudere huisvestingstypologieën? Wereldwijd wordt er door diverse universiteiten onderzoek verricht naar huisvesting, met als doel nieuwe, innovatieve ontwerpen voor de toekomst te ontwikkelen.

25 juni – Woningbouw Wereldwijd

In sterk groeiende economieën, met name in het zogenaamde ’Global South’, groeien de steden sneller dan ooit. De onverbiddelijke groei van de tegenstelling tussen stad en platteland is een van meest urgente problemen waarmee snelgroeiende samenlevingen te maken krijgen. Om dit probleem te kunnen oplossen is een multidisciplinaire aanpak vereist, evenals nieuw stadsbeleid, waarbinnen strategieën voor woningbouw een fundamentele rol spelen.

Bekijk hier het volledige programma van beide dagen.

Locatie

Berlagezaal, TU Delft, Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8), Julianalaan 134
Het concres is gratis. Registeren kan via Architectuur-BK@tudelft.nl

DASH Studentenhuisvesting

Deze editie van DASH is geheel gewijd aan studentenhuisvesting, een onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat. In ontzagwekkend tempo wordt door politici, ontwikkelaars, architecten en bouwende partijen gewerkt om een groot tekort aan woonruimte voor jongeren en studenten in vrijwel alle Nederlandse universiteitssteden terug te dringen.
Constante thema’s in het ontwerp van studentenhuisvesting zijn tijdelijkheid, modulariteit en transformatie. Nieuw is de ontwikkeling om leegstaande gebouwen, bestemd voor andere programma’s, om te bouwen naar studentenhuisvesting. DASH 10 beschrijft de geschiedenis en typologische verscheidenheid van studentenhuisvesting, en brengt de behoeften van een nieuwe generatie stadsbewoners in beeld, teneinde samen met architecten, ontwikkelaars en beleidsmakers een blik vooruit te kunnen werpen op de huidige en toekomstige opgave.
Het tijdschrift herbergt bijdragen van onder anderen Dick van Gameren, Paul Kuitenbrouwer en Harald Mooij.

Reageer op dit artikel