nieuws

Vernieuwing VROM door PoortCentraal

Architectuur

Jan Hoogstads’ VROM-gebouw, dat tegenwoordig wordt aangeduid met Rijnstraat 8, wordt verbouwd door een consortium bestaande uit BAM, ISS en OMA. Het gebouw wordt opgezet als een flexibel rijkskantoor waardoor het geschikt is voor meerdere organisaties. Na de verbouwing zullen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielszoekers hier onderdak vinden.

Vernieuwing VROM door PoortCentraal

De verbouwing is spraakmakend omdat het ontwerp van Hoogstad ‘pas’ uit 1992 is. Destijds was het een schoolvoorbeeld is van duurzame architectuur door het (indertijd) vernuftige klimaatsysteem. Het project is uit de neo-rationalistische architectuurstroming waartoe ook de gebouwen van toenmalige Rijksbouwmeester Quist en Van Gool te rekenen zijn. De opdrachtgever, het Ministerie BZK, Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren, DGOBR, stelt in haar persbericht dat de verbouwing respectvol uitgevoerd dient te worden naar het architectonische ontwerp van Hoogstad.

 VROM_2 

Hiervoor is door de TU/e een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd (waardestelling). Deze is bepalend voor wat er wel niet bij de verbouwing behouden moet blijven. Conclusie uit het rapport: “de architectuur van Hoogstad mag op onderdelen veranderd of verbeterd worden, mits architectonisch onderbouwd en mits het basisidee van het complex behouden blijft.”

Dat er toch wordt gerenoveerd ligt aan de verouderde gebouwinstallaties en gebruikersvoorzieningen. Ook loopt de technische levensduur ten einde. Daarnaast, zo stelt de opdrachtgever, is de functionaliteit van de Rijnstraat 8 verouderd. 

Masterplan kantoorhuisvesting

Rijnstraat 8 Den Haag is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Het huidige kabinet heeft grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Rijksoverheid. Er wordt verdergaande nadruk gelegd op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid en deze veranderingen hebben ook consequenties voor de rijkshuisvesting.

Consortium

Het geselecteerde consortium Poortcentraal bestaat uit BAM PP PGGM Infrastructure Coöperatie, O.M.A. (Office for Metropolitan Architecture Stedebouw, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek, ISS Nederland B.V.

Het integrale pps-contract loopt 25 jaar met een netto contante waarde van 267 miljoen euro. De realisatie van de vernieuwing van de Rijnstraat 8 vindt plaats in de periode van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting verhuizen begin 2017 de betrokken organisaties naar het vernieuwde pand. 

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel