nieuws

LOKV-pui Mart van Schijndel aangewezen als gemeentelijk monument

Architectuur

Het Utrechts college heeft de pui van het pand Ganzenmarkt 6 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het ontwerp van de Utrechtse architect Mart van Schijndel is het enige echte voorbeeld van postmoderne architectuur in Utrecht en is landelijk ook van betekenis. De gemeente Utrecht bevestigt met dit besluit de cultuurhistorische waarde van het pand en wil de instandhouding daarvan bevorderen.

De eigenaar van het pand wilde de pui slopen omdat de massieve stenen entree niet erg handig is als ingang van de winkel die er zal worden gevestigd. De ruimte ernaast behoort echter tot dezelfde winkel, zodat de gemeente vindt dat er voldoende toegangen zijn.

Mart van Schijndel ontwierp de pui in 1984 toen drie van oorsprong middeleeuwse panden werden samengevoegd en verbouwd voor het Landelijk overleg Kunstzinnige Vorming (LOKV). Het pand zelf was al aangewezen als gemeentelijk monument maar dit betrof de restanten van het middeleeuwse Huis Pallaes in het casco van het gebouw.

De Stichting Mart van Schijndel heeft het college begin dit jaar  verzocht om de pui aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Een online petitie kreeg daarbij bijna 1200 steunbetuigingen uit binnen- en buitenland. Ook bracht de Commissie voor Welstand en Monumenten een positief advies uit.

Oeuvre onder de loep?

De Stichting Mart van Schijndel hoopt dat de gemeente nu het hele – relatief kleine – oeuvre van Mart van Schijndel in de stad gaat inventariseren, om de cultuurhistorische waarde van de verschillende gebouwen te bepalen.

Reageer op dit artikel