nieuws

Glazen dijk voor Midden-Delfland

Architectuur

Het Nederlandse landschap wordt op veel plekken bepaald door dijken. Naast de fysieke scheiding van water en land, vormen dijken ook een visuele scheiding. Het water en het land tegelijk ervaren kan vaak alleen boven op de dijk. Zittend op een terras achter een hoge dijk in Zeeuws Vlaanderen kwam schrijver en kunstenaar Paul Izeboud op het idee van de glazen dijk. Wat als de dijk transparant zou zijn, en je er dwars doorheen zou kunnen kijken?

In 2008 vertaalde hij zijn idee in een filmpje. In 2011 kreeg het een nieuwe impuls. Samen met Eduard Böhtlingk is het plan verder ontwikkeld. Eduard: “Ik hou ervan om te dromen, dromen zijn nodig en mooi, dat is een beetje de kunstenaar, de uitvinder in mij, maar als architect zeg ik: ‘Wie bouwt heeft gelijk’”. Böhtlingk architectuur maakte dus een ontwerp voor een glazen dijk. Als locatie koos hij een historisch boerenpolderlandschap in Midden-Delfland. De hoogteverschillen tussen water en land zijn daar ongeveer 3 meter. Met het ontwerp is draagvlak gezocht bij lokale autoriteiten en ondernemers.

 Doornsede 

Transparant

In het ontwerp wordt uitgegaan van het profiel van de dijk. Het profiel wordt uitgehold, de
schuine vlakken van het talud worden uitgevoerd in glas. Zo kun je door de dijk heen kijken en ontstaat er een ruimte in de dijk. Vanuit hier zijn zowel het water als de polder te zien. Langsvarende boten en een enkele vis in de zomer, schaatsers in de winter. Tevens wordt zo helder dat de polder onder de waterspiegel ligt.

Na het maken van het ontwerp in 2011 is er met opzet een zorgvuldige weg bewandeld langs alle autoriteiten die een stem in het gebied hebben. Het eerste overleg met het Hoogheemraadschap leek Eduard het moeilijkst: “Een Glazen Dijk voorstellen bij zeer strenge dijkbewakers leek mij vloeken in de kerk: ik was bang met hoongelach weggestuurd te worden”. Dat was niet zo: de Dijkgraaf vond het een leuk idee en verklaarde zich bereid verder mee te denken als we richting realisatie zouden gaan.

  

Draagvlak

Daarna is het plan gepresenteerd aan het Recreatieschap, ambtenaren en Gemeenteraad van Midden-Delfland. Lokale aannemers hebben het ontwerp begroot en technisch bekeken. Tevens is er een potentiële exploitant voor een bepaalde locatie gevonden. Het college van BW verleende in maart 2014 officieel medewerking aan het plan. Midden-Delfland staat nu klaar voor realisatie. Een raadslid verklaarde: “wij krijgen een mooi plan aangereikt, dan moeten wij als Raad ook zorgen dat het er komt.”

Wat nu rest is samen met een investeerder het plan nader uitwerken. Een invulling als educatieplek voor scholen en informatiecentrum voor Delfland en met horeca, is realistisch. En als toeristische trekpleister voor Nederland; waar kun je in Nederland in een dijk rond lopen en echt beleven wat het is om onder waterniveau te vertoeven?

 Zomersituatie

 Wintersituatie

Reageer op dit artikel