nieuws

Steden moeten beter samenwerken

Architectuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) overhandigde afgelopen woensdag aan minister Blok haar advies ‘De toekomst van de stad’. Volgens de raad kunnen steden een forse impuls aan de economie geven en internationaal sterker staan als zij meer vertrekken vanuit hun eigen identiteit en elkaars kwaliteiten benutten.

Steden moeten beter samenwerken

Wereldwijd zijn stedelijke economieën productiever en groeien economisch sneller. Agglomeratie-kracht is daarbij van groot belang. In het advies constateert de raad dat Nederlandse steden daarin op relatieve achterstand staan. Met overwegend middelgrote steden, beschikt Nederland over onvoldoende agglomeratiekracht om goed mee te kunnen doen in de internationale concurrentie. Om dit te doorbreken is volgens de raad een fundamenteel andere kijk op Nederlandse steden noodzakelijk. Complementariteit is het nieuwe sleutelwoord. De raad pleit voor verbindingen tussen stedelijke regio’s en voor het meer benutten van elkaars kwaliteiten.

Volgens de raad kunnen Nederlandse steden het in de toekomst niet alleen. ‘Ze hebben elkaar nodig. Alleen dan kunnen zij meedoen op het mondiale toneel.’ De raad meent dat steden dit moeten doen door niet zozeer in te zetten op hun eigen ‘regionale’ massa en dichtheid, maar op betere verbindingen en goede samenwerking met andere regio’s, al dan niet hun directe buren.

Het gaat om connectiviteit, niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook in samenwerkingsrelaties, tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Alleen hiermee kan het zelforganiserend vermogen van de stad worden benut om te komen tot innovaties. Op deze manier worden de pluspunten van de Nederlandse poly-centrische stedenstructuur met grotere en kleinere steden behouden, terwijl toch de massa wordt bereikt die nodig is voor de internationale concurrentie. De toekomst van de stad ligt in de kracht van deze nieuwe verbindingen, aldus de Rli.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

 

Reageer op dit artikel