nieuws

Senaat akkoord met Rotterdam-wet

Architectuur

De Eerste Kamer heeft de zogeheten Rotterdam-wet aangenomen. Het wetsvoorstel biedt gemeenten extra mogelijkheden ernstige problemen in stadsdelen en woonwijken aan te pakken.

Senaat akkoord met Rotterdam-wet

 

Gemeenten kunnen met de Rotterdam-wet ongewenste woningvorming tegengaan, malafide pandeigenaren aanpakken en krijgen de mogelijkheid om de gebiedsaanwijzing maximaal vier maal te verlengen met telkens een periode van vier jaar. Ook de oorspronkelijke grens van 100.000 inwoners om deze maatregel te kunnen toepassen is in dit wetsvoorstel geschrapt.

Gemeenten mogen hierdoor langer woningen weigeren aan huishoudens op bijstandsniveau. De beperking gold tot nu toe voor vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging naar acht jaar. De aanpassing maakt het mogelijk gebiedsaanwijzingen verder te verlengen tot maximaal twintig jaar.

Reageer op dit artikel