nieuws

Nieuwe verdienmodellen in de architectuur

Architectuur

De manier waarop de vraag naar diensten van architecten is opgebouwd, bepaalt voor een groot deel de output van architectuur. Door de extreme fluctuaties hierin hebben veel architecten gemerkt hoe kwetsbaar hun praktijk kan zijn.

Nieuwe verdienmodellen in de architectuur

Volgens Alijd van Doorn heeft deze ervaring bij een aantal ontwerpers geleid tot een herbezinning op hun profiel, in de richting van productarchitect. Het ontwerpen van architectonische bouwproducten verzekert je van een constante inkomensstroom. Maar zoals Mick Eekhout terecht in het aprilnummer van de Architect zegt, zolang geen nieuwe gebouwen tot stand komen, zitten architecten en aannemers zonder werk. Dan heeft omschakeling naar productarchitect ook geen zin. De manier waarop de vraag wordt gestructureerd, is dus onveranderd van belang.

Reageer op dit artikel