nieuws

Herstel architectenbranche zet door

Architectuur

Het broze herstel in de zwaar getroffen architectenbranche zet door. Uit de halfjaarlijkse conjunctuurmeting van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus (BNA) blijkt dat bureaus positiever zijn, de werkvoorraad stijgt en sommige markten aantrekken.

Herstel architectenbranche zet door

Met name particulieren en het bedrijfsleven investeren weer, waardoor de meerderheid van de architectenbureaus (51 procent) verwacht dat de productie in 2014 zal toenemen. De verwachte omzetstijging is zeer bescheiden. Er wordt daarom nog nauwelijks geïnvesteerd in nieuw personeel. De architectenbranche halveerde in de afgelopen jaren.

‘Meer werk en optimisme in de architectenbranche betekent ook meer werk voor de gehele bouwketen’, verklaart Fred Schoorl, directeur van BNA. Nieuwe werkprocessen in de bouwketen en nieuwe financieringsvormen met nieuwe partijen, bieden volgens hem kansen. De tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent heeft voor architectendiensten bij woningrenovaties een positief effect. Het herstel verschilt echter per marktsegment en per bureau.

Aantal opdrachten stijgt

Het gemiddelde aantal opdrachten stijgt naar verwachting voor heel 2014 met ongeveer 3 procent. De verwachte omzetstijging in heel 2014 bedraagt ongeveer 1,8 procent. De daling van het honorarium – een gevolg van de sterk toegenomen concurrentie – lijkt langzaam tot stilstand te komen. Het aantal medewerkers daalt in 2014 naar verwachting echter nog steeds met 2 procent. Architectenbureaus geven de voorkeur aan flexibele arbeidsrelaties. Dit verklaart mede de groei van het aantal zzp-bureaus.

Het voorzichtige herstel wordt vooral gedreven door particulieren die actief zijn op de woningmarkt. Van ontwikkelaars en corporaties verwachten bureaus voorlopig minder. Er is sprake van een verschuiving van nieuwbouw naar bestaande bouw. Net als bij de voorgaande metingen zijn transformatie, hergebruik, verbetering en verduurzaming van de bestaande bouw de type opdrachten waar architecten groei verwachten.

Reageer op dit artikel