nieuws

Gezocht: opvolger Borret

Architectuur

De stad Antwerpen is op zoek naar een opvolger voor de in februari ontslagen stadsbouwmeester Kristiaan Borret. De functie is volgens het stadsbestuur een belangrijk instrument voor het ontwikkelingsbeleid van Antwerpen. Zij wil deze werkwijze dan ook graag continueren en is hiervoor op zoek naar een nieuwe stadsbouwmeester voor een periode van vijf jaar. Kandidaten kunnen zich tot 18 april inschrijven.

Gezocht: opvolger Borret

De stadsbouwmeester bewaakt de ruimtelijke kwaliteit van het publiek domein, de stedenbouw en de architectuur in het globale stadsontwikkelingsbeleid. Naast het adviseren van het college van burgemeester en schepenen ondersteunt hij of zij ook de stedelijke diensten vanuit een onafhankelijke positie.

Procedure

De aanstellingsprocedure telt 3 fasen: een selectieronde, een offerteaanvraag en een uiteindelijke gespreksronde met het college van burgemeester en schepenen. Momenteel is er een informatieronde aan de gang om de kandidaten zo breed mogelijk te informeren over de inhoud en omvang van de aangeboden functie. Geïnteresseerden kunnen zich tot 18/4 inschrijven voor de aanstellingsprocedure.

De vorige Antwerpse stadsbouwmeester Kristiaan Borret werd begin februari ontslagen. Hij was acht jaar stadsbouwmeester, maar moest vertrekken omdat het bestuur een nieuwe inhoudelijke en organisatorische weg heeft ingeslagen.

Bron: www.architectura.be

Reageer op dit artikel