nieuws

Duurzaamheid onder de loep genomen

Architectuur

In een serie artikelen onderzoekt auteur Tim Habraken terugkerende thema’s in het duurzaamheidsdebat. Elk artikel wordt gevolgd door een bespreking van een casus die aansluit bij het thema. Deze keer worden de merites onderzocht van het multifunctionele gebouw.

Duurzaamheid onder de loep genomen

Heel kort door de bocht worden op gebouwniveau de voordelen van multifunctionaliteit zoals die gelden op stedebouwkundig niveau simpelweg overgenomen.

Dat blijkt deels terecht, maar sommige aannames behoeven nuancering, zo blijkt. Als casus wordt in de Architect april 2014 Het Gebouw in Leiden, ontworpen door VenhoevenCS, nader onderzocht. Wat is er allemaal nodig om een gebouw met een complex programma leefbaar en flexibel te maken? En wat levert het op voor de lange termijn?

Reageer op dit artikel