nieuws

Open oproepen Stimuleringsfonds

Architectuur

Het Stimuleringsfonds schrijft twee open oproepen uit in het kader van van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016 onder de titel ‘Werken aan ontwerpkracht’. De Actieagenda wil de positie van architectuur en ruimtelijk ontwerp bij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren versterken.

Open oproepen Stimuleringsfonds

Ontwerpen aan de Smart City         

De vraag of bestuurders en burgers van stedelijke gebieden geïnteresseerd zijn in de Smart City is al achterhaald. Computertechnologie is overal. Smartphones verbinden burgers wereldwijd. Bedrijven, overheden, huishoudens, transportbedrijven, ziekenhuizen en poppodia: bijna alle organisaties functioneren dankzij computertechnologie. De verwachting is dat toepassingen van nieuwe technologieën het functioneren van stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren. De vraag is in hoeverre de ontwerpende disciplines in staat zijn om deze technologische ontwikkelingen op te nemen in hun beroepspraktijk. Inzenden tot 30 april

Open Oproep: Sleutelen aan het metabolisme van de stad

Het ontwikkelen van modellen voor een circulaire economie heeft een hoge urgentie. Basale grondstoffen zoals water, energie, voedingsmiddelen en schone lucht, die onmisbaar zijn voor het functioneren van stedelijke regio’s, worden in hoog tempo schaarser. Tegelijkertijd schrijdt de verstedelijking wereldwijd voort. Daarom is de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie overal noodzakelijk. Tegelijkertijd vraagt de wijze waarop de omschakeling plaatsvindt om maatwerk. De vraag is in hoeverre het ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan het versterken van een circulaire economie en op welke schaal specifieke oplossingen het meest effectief zijn. Inzenden tot 30 april

Meer informatie 

Reageer op dit artikel