nieuws

Nieuwe energie Hofbogen

Architectuur

Wordt het nog wat, met De Hofbogen in Rotterdam? Crimson Architectural Historians pleit voor een lange adem en pakt de draad na de werkzaamheden in 2013 te hebben afgerond, op eigen initiatief weer op. Zij bekeken hoe het scenario uit 2008 voor transformatie van het voormalige treinviaduct in Rotterdam-Noord op een andere manier te realiseren is. Door in te spelen op de energie en kennis van bewonersinitiatieven, ondernemers en andere partijen rondom de lijn en langzaamaan een ketting van juweeltjes te rijgen.

Nieuwe energie Hofbogen

Nu de woningcorporaties niets meer buiten hun ‘kerntaken’ mogen oppakken en de economische crisis subsidiepotten verkleint, vallen eens veelbelovende binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten stil. De Rotterdamse Hofbogen lijkt er zo een te zijn. Na een glanzende start met de MiniMall zijn de grootschalige transformatie-ambities rondom dit afgedankte spoorviaduct in Rotterdam-Noord verdwenen. Eigenaren Vestia en Havensteder moeten een stap terug doen en vrijwel alle voorgenomen investeringen in de gebieden rondom het Rijksmonument zijn uitgesteld tot onbepaalde orde. 

 
De Hofbogen in Rotterdam. 

Lange adem

De kans dat hun plan uit 2008 nog integraal zou worden uitgevoerd is daarmee uitgesloten, zag Crimson Architectural Historians. “Dat was een domper, maar we dachten meteen: wat kan er nog wel?” zegt Simone Rots. Om de herbestemming op het netvlies van Rotterdam te houden, en te pleiten voor een lange adem in dit soort projecten, actualiseerde het bureau in samenwerking met muf architecture/art daarom de oude Toekomstvisie. De ideeën uit Toekomstvisie De Hofbogen, Het Langste Gebouw van Rotterdam, die ze in opdracht van de corporaties had gemaakt, zouden nu organisch, kleinschalig en door middel van participatie tot stand kunnen komen.
 
De Minimall, waar winkels en horeca in de voormalige bogen zijn gevestigd. 

Compartimenten

Leidraad in het plan is One Compartment At A Time. Rots: “Zie de Hofbogen als een trein met wagons en looppad. De ‘compartments’ zijn plekken op de lijn waar al iets gebeurt. Daar kun je beginnen.” Zo wil Crimson inspelen op bestaande bewonersinitiatieven, zoals de plannen voor een kruidentuin voor het Gezondheidscentrum aan de Voorburgstraat of een uitbreiding van de speelruimte voor de scholen aan de Vijverhofstraat. “De juweeltjes die er zijn moet je gebruiken en aan elkaar rijgen, zodat er een doorgaande route ontstaat.”

 One Compartment At A Time: hier zijn de mogelijkheden voor de verschillende ‘wagons’ van De Hofbogen verbeeld.  

De verschillende compartimenten hebben allen een eigen ordening en sfeer, en kunnen afzonderlijk en in een eigen tempo worden heringericht en gebruikt. De randvoorwaarden blijven hetzelfde: de monumentaliteit van het viaduct benadrukken, de verbinding met de omliggende gebieden versterken en zowel op de schaal van de buurt als van de stad werken. 

Evenementen op het dak

Focus is het dakprogramma. Muf werkte een compartiment concreet uit in een casestudy: het dak van Station Hofplein. Door middel van een indeling met begroeiing en een tribune (overblijfsel van de voorstellingen die theatergroep Wunderbaum gaf op die plek vorig jaar) kan dit een evenemententerrein zijn of een zonnedek.

 De tribunes van toneelgroep Wunderbaum bovenop het dak van het Hofpleinstation kunnen worden hergebruikt voor een openluchtbioscoop.  

Probleemplekken zijn bijvoorbeeld het Bergwegstation op het Eudokiaplein, waarvan de constructie in slechte staat is. Plan was om hier een horecagelegenheid in te vestigen, maar dit is erg lastig beaamt Rots. “Op de meeste andere plekken zijn gelukkig alleen ingrepen nodig om de veiligheid en toegankelijkheid te borgen.”

Financiering

Uit de nieuwe situatie van De Hofbogen ontstond ook een nieuw onderzoek voor Crimson naar financieringsmogelijkheden voor herbestemming, getiteld ‘Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling. Rots denkt aan particuliere beleggers, collectieven van mensen die er wonen en werken, of het CV dat zich ontwikkelt tot een herbestemmingsfonds.

 Op sommige delen van De Hofbogen is het voldoende om de natuur haar werk te laten doen en een wildernis te laten ontstaan.   

Rots schat de kans dat De Hofbogen volgens hun ideeën gerealiseerd wordt hoog in. “Het historisch besef is er echt wel in Rotterdam, en ook wordt gezien dat een herontwikkeling van de Hofbogen een aanjager kan zijn voor gebiedsontwikkeling. Daarom moet ons plan, zeker nu rond de gemeenteraadsverkiezingen, goed onder de aandacht worden gebracht. Zodat De Hofbogen blijven leven in de stad.”

Reageer op dit artikel