nieuws

Oproep herbestemming Rijksvastgoed

Architectuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu roept ontwerpers op om mee te denken over de herbestemming van leegstaand, c.q. ongebruikt Rijksvastgoed. Hieronder vallen gebouwen, infrastructuur, water en grond.

Oproep herbestemming Rijksvastgoed

 

 

 

De vraag die centraal staat is het ontwikkelen van een regionale strategie, gericht op het verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement. Het verbinden van verschillende schaalniveaus, beleidsvisies, maatschappelijke en economische agenda’s staat centraal in dit ontwerpend onderzoek, dat resulteert in ruimtelijke scenario’s.

Het project is gericht op drie regio’s: de Achterhoek, Den Haag en Dordrecht. Namens de betrokken partijen roept het Stimuleringsfonds ontwerpers op om zich aan te melden voor het doen van het ontwerpend onderzoek.

Indienen kan uiterlijk tot 24 februari 2014 via een e-mail naar architectuur@stimuleringsfonds.nl met daarin een aankondiging van deelname. Indienen van de voorstellen kan tot en met 3 maart 2014.

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met de betrokken partijen per regio 1 voorstel. Per geselecteerd team stelt het Ministerie van IenM € 25.000 incl. BTW beschikbaar voor het uitvoeren van het ontwerpend onderzoek voor de betreffende regio.

 Meer informatie

Reageer op dit artikel