nieuws

Oproep voor crossovers

Architectuur

Ontwerpen die zich bevinden op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dat kunnen plannen zijn voor samenwerkingen of specifieke projecten, maar ook om ruimte voor experiment en reflectie op de eigen werkpraktijk, of (praktijk)onderzoek dat zich richt op het discours en actuele ontwikkelingen in dat vakgebied.

Oproep voor crossovers

Met de oproep willen beide fondsen recht doen aan de bestaande werkpraktijk binnen de creatieve industrie en de beeldende kunsten, waar grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn en vernieuwingen vaak gevonden worden in crossovers, interdisciplinaire samenwerkingen en uitwisseling. Het grensgebied tussen de disciplines is een belangrijke plek van ontwikkeling. Met het ondersteunen van relevante en innovatieve initiatieven en ambities willen de fondsen dit gebied versterken en beter zichtbaar maken naast de bestaande regelingen van beide fondsen.

Budget

Het project waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, duurt maximaal 1 jaar. Binnen de Open Oproep kan worden aangevraagd voor een standaard bijdrage van maximaal € 2.500 per maand. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage is bestemd voor projectkosten zoals onderzoeks-, materiaal-, productiekosten, honoraria voor derden en tijdsinvestering. Cofinanciering is verplicht.

Aanvragen

De aanvraag is in te dienen bij het Mondriaan Fonds of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie via het online aanvraagformulier. Let op, je moet eerst een account aanmaken voor de online aanvraagomgeving.

Reageer op dit artikel