nieuws

Goed onderwijs mogelijk dankzij gezonde, duurzame scholen

Architectuur

Schoolbesturen in het Primair Onderwijs worden op 1 januari 2015 door een wetswijziging verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun scholen en de uitvoering van bouwkundige aanpassingen. Een mooie kans, vonden mc2 conceptontwikkeling, Strukton WS en ABN Amro. Zij bundelden de krachten in 1000SCHOLEN , een consortium dat schoolbesturen en gemeenten kan ondersteunen bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van vastgoed.

Goed onderwijs mogelijk dankzij gezonde, duurzame scholen


Architecten in de bres voor gezonde scholen – De echte waarde van een duurzaam gebouw is de maatschappelijke relevantie en niet het onderpand.

 

In versneld tempo kunnen schoolbesturen samen met marktpartijen gezonde en duurzame PO-scholen realiseren. Zónder dat budgetten onder druk komen te staan. Sterker, door slim te financieren kan de gewenste toekomst dichterbij worden gehaald en extra geld in onderwijs worden geïnvesteerd. Architect Moreen Oud van mc2 conceptontwikkeling licht dit initiatief toe.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

“In het huidige economische klimaat is samenwerking tussen interne en externe belanghebbenden cruciaal om tot optimale resultaten te komen. Bij de totstandkoming van projecten is dan ook niemand meer de ‘baas’. Dit betekent dat als iedereen doet waar hij goed in is en die deskundigheid wil delen, samen heel veel kan. Samen alles kan. Het belangrijkst hierbij is de menselijke maat voorop te stellen, een maat voor volwassenen én kinderen.”

 1000 Scholen klimaatbestendig

Volgens Oud zijn de bevolkingsprognoses eenduidig: het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat zal in de krimpregio’s afnemen. Dalende budgetten en leegstand van lokalen zullen hier tot grote zorgen leiden. Gevolg: meer onevenredig samengestelde combinatiegroepen. “Dit vraagt om een flexibel schoolgebouw dat leerkrachten ondersteunt. Daar staat tegenover dat de groei van het aantal leerlingen in de grote steden van gemeenten investeringen in nieuwe gebouwen vraagt en van schoolbesturen optimaal gebruik van de huidige scholen.”

Maatschappelijk financieren: nieuw voor schooldirecteuren

In gesprekken met scholen blijkt bovendien dat de huidige indeling met klaslokalen en gangen niet voldoet aan de hedendaagse wensen van het onderwijs, stelt Oud. “Het traditionele zit- en luisteronderwijs heeft plaatsgemaakt voor meer individueel onderwijs en werken in kleine, zelfstandige groepjes. Een oplossing is dat schoolgebouwen een opener karakter krijgen voor hedendaags en passend onderwijs. Om hierbij zo duurzaam mogelijk te werk te gaan, is het van belang dat er niet alleen naar de technische omgeving wordt gekeken, maar ook naar de functionele kant van het schoolgebouw.”

“De echte waarde van een duurzaam gebouw is immers de maatschappelijke relevantie en niet het onderpand. Bij de financiering moet dit scherp voor ogen worden gehouden. Een dergelijk integraal investeringsvraagstuk is echter nieuw voor schoolbesturen. Om hen hierin bij te staan, startte ik met Strukton Worksphere en ABN AMRO een consortium: 1000SCHOLEN.

Educatief, innovatief én duurzaam

1000SCHOLEN ontwikkelde een duurzame aanpak voor het grootschalig revitaliseren van scholen in het Primair Onderwijs. 1000SCHOLEN wil oplossingen aandragen, zoals budgetneutraal financieren door lagere energielasten, of een hedendaags gebouw van een gezond binnenklimaat voorzien. Zo zijn er natuurlijk nog legio voorbeelden van hoe scholen meer en meer een activa worden om het maatschappelijk hoofddoel te bereiken: goed onderwijs. Naast deze verbetering van de leeromgeving is het doel van het consortium het energieverbruik terug te dringen.

De aanpak van 1000SCHOLEN bevat technische én sociale aspecten, en is gericht op het optimaliseren van gebouw en techniek. Zodat de energie- en milieuprestaties worden verbeterd. In combinatie met het implementeren van nieuwe, ervaringsgerichte leermiddelen ontstaat zo een educatief verantwoord, innovatief en duurzaam schoolgebouw. Een win-win-winsituatie.

Moreen Oud: “Een gezonde leeromgeving maakt een prettige belevingswereld mogelijk die kinderen stimuleert in hun ontwikkeling.”

Meer weten?

1000SCHOLEN gaat graag in gesprek met schoolbesturen om alle mogelijkheden te onderzoeken. Voor een presentatie en meer informatie: www.1000-scholen.nl of e-mail: info@1000-scholen.nl

Reageer op dit artikel