nieuws

IM Jouke van den Bout (1943-2014)

Architectuur

De woensdag 12 november overleden architect Jouke van den Bout was van 1988 tot 2007 in dienst van de welstandscommissie Hûs en Hiem van de provincie Friesland. Velen zullen zich hem herinneren van de cruciale rol die hij in de jaren zeventig speelde in de strijd tegen de oprukkende kantoorbouw op Bickerseiland te Amsterdam. Van den Bout gaf samen met architecten als Paul de Ley en Girod & Groeneveld vorm aan de woonfunctie van dit stedelijke gebied.

IM Jouke van den Bout (1943-2014)

Auteur Harm Tilman

Volgens de Amsterdamse architect Cees Nagelkerke vervulde Jouke in roerige tijden deze pioniersrol met verve: “Bij dit overlijden past het herdenken van de eminente rol die Jouke op zich nam door schouder aan schouder met de bewoners van het Westelijke Eilanden te strijden tegen de afbraak van dit prachtige stuk Amsterdam.


Jouke van den Bout achter de microfoon, geflankeerd door medestrijder/architect Paul de Ley(rechts)  en op de rug gezien Ome Joop Beaux (links), een markante bewoner van de Westelijke Eilanden. In het midden is de jonge Berend Boudewijn te zien. Bron Academie van Bouwkunst 1908-2008 uitgeverij 010

Met elan, visie en strijdvaardigheid verzette hij zich met succes tegen de plannen van het toenmalige stadsbestuur, dat op dat moment de grootste kaalslag uit de geschiedenis van de stad op het stadsbeeld van de 17e, 18e en 19e eeuwse wijken aan het voorbereiden was.

Niet alleen wist hij samen met de buurt de eerste stadsvernieuwingswoningen op het Bickerseiland tot stand te brengen, maar ook kwam vanuit dit initiatief de stadsvernieuwing op gang Het betekende een totale ommekeer in het beleid van het stadsbestuur, met als resultaat het behoud en herstel van grote delen van de historische stad.”


De woningen op Bickerseiland in Amsterdam, door Paul de Ley en Jouke van den Bout. Bron uitgave Gemeente Amsterdam, Sociale Woningbouw Amsterdam 68-86

Jouke van den Bout is wellicht een architect die uit het zicht is verdwenen, maar niet uit de herinnering. Ik studeerde in de jaren zeventig in Delft en herinner me nog goed het project dat ik volgde en dat hij begeleidde. Dankzij hem ben ik met andere ogen naar de bestaande stad en in het bijzonder de negentiende eeuwse voorraad gaan kijken. Of hij lang gebleven is in Delft, weet ik niet. Wel herinner ik me dat hij zeer kritisch was op het Delftse onderwijs. De voortrekkersrol die hij in de stadsvernieuwing speelde, was in die tijd onder de studenten zeker bekend.

Na zijn pensionering kwam de in Lemsterland geboren Van den Bout in het nieuws met de stichting Afsluitdijk, die zich keerde tegen de plannen met de monumentale dijk. Van den Bout wilde dat de dijk met rust werd gelaten.

In Leeuwarden keerde hij zich in de jaren negentig fel tegen het ontwerp voor een nieuw stadskantoor aan de Nieuwestad, Torenstraat en Oldehoofsterkerkhof. Het zicht op de Oldehove gezien vanaf het Schavernek werd voor tientallen jaren bedorven, vond Van den Bout.


Het interieur van een woning op Bickerseiland in Amsterdam, door Paul de Ley en Jouke van den Bout. Bron uitgave Gemeente Amsterdam, Sociale Woningbouw Amsterdam 68-86

Van den Bout verhuisde na zijn afscheid van Hûs en Hiem naar Amsterdam. Blijkens zijn BNA pagina was hij ook daar een betrokken deelnemer aan het publieke debat. Jouke van den Bout werd 71 jaar oud. Vanmiddag wordt afscheid van hem genomen in Amsterdam.

Reageer op dit artikel