nieuws

Deel 2/3: Nieuwe wensen, nieuwe woningen – Verkenning naar flexibele woonvormen

Architectuur

De wensen van de markt zijn aan verandering onderhevig en vragen momenteel naar flexibele woonvormen. In het oktobernummer van de Architect verkent Pepijn Bakker in een uitgebreid artikel deze nieuwe vraag naar woningen. Deze week wordt het artikel in drie delen op productie.dearchitect.nl gepubliceerd. Dit is deel twee.

Deel 2/3: Nieuwe wensen, nieuwe woningen – Verkenning naar flexibele woonvormen

Noodzaak van woningdeling
Dat het delen van voorzieningen in en rond de woning belangrijker is geworden dan het bezit, is een ontwikkeling die zich niet alleen onder jongeren afspeelt. Woningdeling is echt iets van alle tijden en plaatsen. Wie kent niet de verhalen van de communes uit de ‘good old seventies’ waarin de woning werd gedeeld – alles wat je überhaupt met anderen gemeenschappelijk kunt hebben? Ook de kraakbeweging uit de jaren tachtig kent een rijke geschiedenis van gezamenlijke bewoning, met als afscheiding tussen privaat en gedeeld vaak niet meer dan een gordijn.

Maar waar in het verleden idealistische motieven op het gebied van menselijke relaties en maatschappelijk bezit de voornaamste redenen waren voor gemeenschappelijk wonen, maakt de huidige groep jonge stedelingen een meer pragmatische afweging. En dat is niet zonder reden. Enerzijds is het niet mogelijk om met een starterssalaris de hoge hypotheek af te sluiten die nodig is om de huizen in populaire steden zoals Amsterdam en Utrecht te betalen. Anderzijds bestaat juist in deze steden een lange wachtlijst voor huurwoningen. Woningdeling anno 2014 is in zekere zin uit nood geboren.

‘Friends apartments’
Ook de gemeente Amsterdam onderkende dit probleem en legaliseerde met de notitie ‘Ruimte voor woningdeling’ (december 2013) het “onzelfstandig bewonen van een woning door een groep huurders, die geen gemeenschappelijke huishouding voeren, maar wel op basis van eigen initiatief ervoor kiezen om samen te wonen.” Voorwaarde is dus dat de bewoners gezamenlijk en op een gelijkwaardige basis een huurcontract aangaan.

Nog vóór deze officiële legalisatie lagen de eerste projecten met appartementen voor woningdelers al op de tekentafels. Zo werkt am, met vermogensbeheerder mn en het pensioenfonds Metaal en Techniek, momenteel aan een woontoren op Overhoeks, waar een gedeelte is gereserveerd voor zogenoemde ‘Friends apartments’. De woningen in de toren, ontwerp Paul de Ruiter, bieden waarvan men al tijdens de gelijknamige Amerikaanse serie kon smullen: samenwonen met een groep vrienden zoals Courtney Cox en Jennifer Arniston. Wie wil dat nou niet?

In tegenstelling tot de serie bieden deze ‘Friends apartments’ ruimte aan twee vrienden. Een appartement bestaat uit twee als Siamese tweeling aan elkaar gegroeide studio’s. “De twee bewoners hebben hun eigen slaapkamer en berging, maar delen een de woonkamer met keuken en badkamer. Dankzij de besparing die deze deling van functies oplevert, kunnen de woningen ondanks hun grootte van ongeveer 87 vierkante meter tegen een betaalbaar bedrag per ‘friend’ worden gehuurd”, zegt Ronald Huikeshoven van am. In 2015 zullen de eerste appartementen worden opgeleverd.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel