nieuws

BureauVanEig/Inbo wint Abe Bonnema Prijs 2014

Architectuur

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 is toegekend aan BureauVanEig/Inbo voor de ‘Koepel op de Overplaats’ te Heemstede. De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor architecten onder de 40 jaar en wordt elke twee jaar uitgereikt. De winnares, Marjolein van Eig, ontvangt 10.000 euro.

BureauVanEig/Inbo wint Abe Bonnema Prijs 2014

 

De Koepel op de Overplaats, een project van BureauVanEig/Inbo, is volgens de jury “een prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt voor jonge architecten”. De jury werd gevormd door Frans Evers (voorzitter), Bastiaan Jongerius, Nynke Rixt Jukema, Marijke Martin, Sabien de Kleijn en Koen van Velsen.

De jury vat de winnende inzending op als “een herinterpretatie van een 18de eeuws landschapselement binnen een volstrekt ander tijdsgewricht”. De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop de architect deze op het eerste gezicht relatief ongecompliceerde opdracht heeft uitgewerkt. Op het koepeltje van Marjolein van Eig zijn de door de jury gehanteerde aspecten als schoonheid, zeggingskracht, actualiteitswaarde en gelaagdheid van toepassing.

Bouwkunst als ambacht

Marjolein van Eig (destijds werkzaam bij Inbo, inmiddels zelfstandig onder de naam BureauVanEig) greep de kans aan om een monumentaal object te scheppen. De koepel is de uitkomst van een grondige interesse en studie, niet alleen in (historische) archetypes, maar ook in de basiselementen van de bouwkunst als ambacht. Het koepeltje is niet lichtvoetig, maar traditioneel geconstrueerd en vergt geen intensief onderhoud. Het is een achthoekige bakstenen sculptuur, volledig opgetrokken uit gerecyclede IJsselsteentjes. Dat het met liefde en toewijding werd ontworpen en gemaakt, is volgens de jury voelbaar en afleesbaar. Het koepeltje is een object met in potentie monumentale waarde, omdat het met minimale – maar voor de bouwkunst essentiële – middelen een ingreep realiseert die behalve een ‘klassiek’ bouwwerk ook een hernieuwde beleving van het omringende landschap oplevert.

Juryvoorzitter Frans Evers, winnares Marjolein van Eig, bestuursleden Marcella Bonnema, Ed Nijpels, Liesbeth van der Pol en Jorrit Volkers. Op de voorgrond de dochters van de winnares (foto: Sipco Feenstra).

Naast de prijzen

Ook de twee andere genomineerde inzendingen voor de Abe Bonnema Prijs getuigen volgens de jury van hoge kwaliteit en bouwkunstige ambitie. Het betreft de inzending ‘Multifunctionele zwembad- en clubaccommodatie de Geusselt’ te Maastricht van Slangen+Koenis Architecten en de inzending ‘Een Blok Tot Leven’ te Rotterdam door ScheurwatervandenHoven Antonia Reif Architectuur.

De dit jaar door de Stichting ingestelde Aanmoedigingsprijs voor Jonge Architecten werd niet uitgereikt, omdat de inzendingen in de categorie ‘andersoortige architectuurproducties’ naar het oordeel van de jury onvoldoende voldeden aan de gestelde beoordelingscriteria.

Reageer op dit artikel