nieuws

Nieuwe stadsbouwmeester Groningen

Architectuur

De gemeente Groningen heeft Jeroen de Willigen per 1 januari 2015 benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Hij gaat het college adviseren over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad en is tevens de eindverantwoordelijke voor de welstandsbeoordeling. “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan. Iedereen in mijn omgeving kent mijn liefde voor de stad en de stad Groningen in het bijzonder.” zegt de van oorsprong stedebouwkundige.

Nieuwe stadsbouwmeester Groningen

Met De Willigen (46) is een contract afgesloten voor drie jaar. Er is een optie voor verlenging tot en met uiterlijk 31 december 2020. Het gaat om een dienstverband van 0,6 fte. Het Atelier Stadsbouwmeester van Groningen is onderdeel van de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. Het samenvoegen van de functies van de stadsbouwmeester en de welstandscommissie past in het streven naar een kleinere gemeentelijke organisatie.

Jeroen de Willigen

Jeroen de Willigen is algemeen directeur van architectenbureau De Zwarte Hond en stedenbouwkundige van origine (TU Delft). Hij heeft veel ervaring in kwaliteitsteams en is zowel supervisor als ontwerper van veel stedenbouwkundige projecten geweest. De Willigen heeft geen ervaring in een welstandscommissie oude stijl maar wél heldere opvattingen over welstand nieuwe stijl.

Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester van Groningen adviseert het college van B&W over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad en is tevens eindverantwoordelijk voor de welstandstoets. Vier thema’s staan centraal in het werk. Allereerst behoort de supervisie en de deelname in kwaliteitsteams aan strategische projecten als de Grote Markt en het Stationsgebied tot zijn taken. Daarnaast voert hij de welstand nieuwe stijl uit: meer meedenken vooraf in plaats van toetsen achteraf. Verder agendeert, inspireert en initieert de stadsbouwmeester de ruimtelijke opgaven van de stad en coacht hij medewerkers en ontwerpers.

De Willigen is tevens gastdocent aan de Academie van Bouwkunst te Groningen, bestuurslid van Europan en coördinator stedenbouw van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam.

Actie abonnement de Architect  

Reageer op dit artikel