nieuws

Bouwstart Scholen Campus Peer

Architectuur

In België is gestart met de bouw van Scholen Campus Peer. Bekkering Adams architecten maakte het ontwerp in opdracht van DBFM Scholen van Morgen. Na oplevering bestaat de campus uit een middelbare school, een basisschool, sportcomplex en internaat rondom een centraal groen park (Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur) met sportfaciliteiten.

Bouwstart Scholen Campus Peer

De groene ruimte in het hart van het gebied is publiek en na schooluren vrij toegankelijk. Rondom dit groene hart zijn de gebouwen  gegroepeerd. Een doorlopende pergola die ook fungeert als overdekte speelplaats schermt de schoolterreinen af van het park. Door de schakering van gebouwen, overdekte speelpleinen, en buitenruimten ontstaat een divers speel- en leerlandschap, met ruimte voor een scala aan activiteiten.

Scholencampus in Peer door Bekkering Adams Architecten

Scholencampus in Peer door Bekkering Adams Architecten

De volumes zijn door Bekkering Adams sculpturaal uitgewerkt  met elk een eigen identiteit en een karakteristiek silhouet met een robuuste materialisering en detaillering.  De gebouwen zijn flexibel van opzet, met gemeenschappelijke ruimtes voor  bijeenkomsten, leercentra en verschillende vormen van onderwijs.

Scholencampus in Peer door Bekkering Adams Architecten

Scholencampus in Peer door Bekkering Adams Architecten 

De speciale en gezamenlijk te gebruiken ruimtes zoals de centrale hal of de polyvalente ruimte, zijn vormgegeven als krachtige ruimtes die in materiaal, kleur en lichttoetreding de dragers van het gebouw zijn. Ze zijn uitgewerkt als expressieve accenten die het gebouw verankeren in de omgeving. Een belangrijke component van het plan is de duidelijke zonering van de gebouwen waardoor meervoudig gebruik mogelijk is en de campus zowel overdag als ’s avonds te gebruiken is. Hierdoor wordt de campus verankerd in de sociale en ruimtelijke structuur van Peer.

Scholencampus in Peer door Bekkering Adams Architecten

Reageer op dit artikel