nieuws

Architect Jo Coenen geridderd

Architectuur

Jo Coenen behoort ongetwijfeld tot de meest gepassioneerde architecten van Nederland. Afgelopen maandag ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor zijn grote verdiensten voor het vakgebied van de architectuur en stedebouw.

Architect Jo Coenen geridderd

Sinds de jaren tachtig speelt Jo Coenen een belangrijke rol in het debat over de architectuur van de stad. Hij doet voor het eerst van zich spreken in de prijsvraag die de Rotterdamse wethouder Mentink in 1983 uitschreef voor het Weena en die hij won. Sedertdien heeft Jo Coenen met een reeks stadsontwerpen het aanzien van veel Nederlandse steden bepaald. Tot deze behoren onder meer het KNSM-eiland in Amsterdam, het Sphinx-Céramiqueterrein in Maastricht en de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk. Coenen betoonde zich in deze jaren ook een gedreven architect. Tot de hoogtepunten in zijn werk behoren het Stadhuis te Delft, het NAi in Rotterdam, de Vesteda-toren in Eindhoven en de bibliotheken voor Amsterdam en Maastricht.

Ontwerppraktijk

In de praktijk van Jo Coenen zijn ontwerpvaardigheid, reflectie op het vakgebied en de kunst van het verbinden op een vanzelfsprekende manier met elkaar gecombineerd. Zijn activiteiten op de terreinen van architectonisch onderzoek en onderwijs vormen een integraal onderdeel van de vakuitoefening. Bij het bouwen in historische context probeert Coenen zorgvuldig gebruik te maken van de specifieke kwaliteiten van die context. Zijn streven is de hedendaagse bouwopgave te verbinden aan een vernieuwende architectuur die tegelijkertijd wortelt in de Nederlandse traditie.

Rijksbouwmeester

 

Tussen 2000 en 2004 vervulde Jo Coenen de functie van Rijksbouwmeester. Gedurende deze periode introduceerde hij binnen de Rijksoverheid een nieuwe werkvorm waarbij op integrale wijze werd gewerkt aan ruimtelijke ontwerpvraagstukken. Ook stond hij aan de wieg van het huidige College van Rijksadviseurs, een onafhankelijk en multidisciplinair samengesteld adviesorgaan voor ministers, departementen en Rijksdiensten; dat gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke ontwerpvraagstukken.

Architectuur & Transformatie

 

Sinds 2009 bekleedt Jo Coenen de leerstoel Architectuur & Transformatie aan de Maastricht University. Onlangs is hij benoemd tot curator van de IBA Parkstad in Heerlen. Als architect werkt hij op dit moment aan diverse grote projecten in binnen- en buitenland, waaronder de Stibbetoren aan de Zuidas in Amsterdam. Ook is Jo Coenen supervisior voor het centrumgebied van Leidsche Rijn. Daarnaast is hij voorzitter van het Professional Experience Program (PEP), onderdeel van de Wet op de Architectentitel.

Reageer op dit artikel