nieuws

Aftrap Loket Knooppunten door Rijksadviseur

Architectuur

De Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra introduceert een Loket waar gemeenten en lokale partijen terecht kunnen voor advies bij het verbeteren van de stationsomgeving. Deze gebieden zijn van lokaal en nationaal belang, wat een goede ontwikkeling van grote waarde maakt. De mobiliteit en stedelijke dynamiek dienen daarom goed op elkaar afgestemd te zijn.

Aftrap Loket Knooppunten door Rijksadviseur

 

Het Loket Knooppunten van de Rijksadviseur verwerpt de traditionele aanpak van een integrale gebiedsontwikkeling, door een nieuwe manier van werken te stimuleren bij de verschillende betrokken partijen. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan direct zichtbare verbeteringen van probleempunten rondom de stations. Dit moet een geleidelijk herstel op gang brengen, die de stationsgebieden aantrekkelijker maakt.

 

Strategievorming
Momenteel zijn drie gebieden in de provincie Noord-Holland geselecteerd, waar het Loket Knooppunten het komende jaar mee aan de slag gaat. De aanwezige ondernemingszin en mogelijkheden in de gebieden worden door een ontwerpbureau geanalyseerd en samen met de ambities voor de lange termijn in kaart gebracht. Aan de hand van deze analyse volgt een proces van ideeënvorming, waarna een aanpak voor de komende jaren wordt uitgestippeld.

De aanbevelingen van het Loket betreffen verschillende thema’s die aan bod komen in de stationsgebieden. Daarbij wordt gezocht naar een goed samenspel tussen het beheer van de gebieden, de investeringen van de verschillende betrokken partijen en de inzet van lokale energie. Dit moet leiden tot grote en kleine verbeteringen, zoals het herstellen van de openbare ruimte, het verbeteren van de bewegwijzering en het oplossen van problemen met overvolle fietsenstallingen.

 

Selectieprocedure
Het Loket Knooppunten zal zo in de komende drie jaar telkens drie stationsgebieden per jaar begeleiden. Het komende jaar zullen samen met de Vereniging Deltametropool nog andere gebieden worden aangewezen voor deelname aan het project, waarbij zowel de aanwezige lokale energie, het enthousiasme voor de aanpak en de strategische betekenis van het knooppunt een rol spelen in de selectieprocedure.

Op dit moment is de ondersteuning van de Rijksadviseur weggelegd voor de gemeenten Weesp, Beverwijk en Hoofddorp, allen gelegen in de provincie Noord-Holland. Deze provincie had met de studie ‘Maak plaats!’ al veel onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van knooppunten. Dit was voor het Loket Knooppunten aanleiding voor de selectie van deze drie gemeenten, aangezien zij verzekerd zijn van draagvlak voor het project.

Reageer op dit artikel